Arsacal
button
button
button
button


De meest actuele nieuwsberichten:

Een hartelijke kennismaking
Commissaris van de Koning en Burgemeester op bezoek
Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 30 oktober 2020 - 167 woorden
plaatje Vrij­dag 30 ok­to­ber waren de Com­mis­sa­ris van de Koning Arthur van Dijk en de burge­mees­ter van Haar­lem Jos Wienen op bezoek in het bis­schops­huis. Het werd een aangenaam gesprek en goede ont­moe­ting. Lees verder


Een kerk is er voor verzoening en vrede, niet voor haat en wraak
Medeleven met de aanslag in Nice
Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 29 oktober 2020 - 325 woorden
plaatje Velen hebben vandaag hun afschuw uit­ge­spro­ken over de ter­ro­ris­tische aan­slag in een katho­lie­ke kerk in Nice en hun meeleven met de nabe­staan­den van de drie slacht­of­fers. Onder die velen was onze paus Fran­cis­cus. Ik sluit me graag bij zijn woor­den aan: deze aan­slag komt zo kort na het ver­schij­nen van de En­cy­cliek Fratelli Tutti, waarin alle mensen tot broeder­schap wor­den opge­roe­pen. Lees verder


Hoe zal het met kerstmis gaan?
Vragen rond Corona bij ontmoeting in dekenaat Gooimeer
Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 29 oktober 2020 - 442 woorden
plaatje Donder­dag­mid­dag 29 ok­to­ber was ik in Naar­den om de pries­ters en diakens van het dekenaat Gooimeer te ontmoeten en met hen van gedachten te kunnen wisselen over de vragen die deze Corona-tijd oproept. Lees verder


De grootste ketterij: de aanbidding van het 'Ik'
30e zondag door het jaar A
Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 25 oktober 2020 - 1262 woorden
plaatje Zondag 25 ok­to­ber was de TV-Mis vanuit de Haar­lemse ka­the­draal. De ‘sorelle’, een zang­groep van vier personen, hebben fraai gezongen en titulair organist dr. Ton van Eck heeft orgel gespeeld. Diaken Philip Weijers assis­teerde. In de heilige Mis is gebe­den voor diaken John Versteeg die zater­dag­och­tend on­ver­wacht is overle­den na een herseninfarct. Lees verder


Heilig Vormsel in Uitgeest
Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 24 oktober 2020 - 259 woorden
plaatje Zater­dag­avond 24 ok­to­ber was ik in Uitgeest voor de vormsel­vie­ring van de regio. 18 jongens en meisjes ont­vingen hun (uit­ge­stelde) vormsel. De corona-maat­regelen waren met zorg toegepast. De ouders volg­den de vieirng op andere lokaties via de live-stream en kwamen de kerk binnen op het moment dat hun zoon of dochter werd gevormd. Lees verder


Vormselviering in de kathedraal Fotoreportage
Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 24 oktober 2020 - 176 woorden
plaatje Op zater­dag­mid­dag 24 ok­to­ber was ik in de ka­the­draal voor de vormsel­vie­ring. 26 kan­di­da­ten ont­vingen dit sacra­ment van de heilige Geest. Dit aantal betekende dat er speciale maat­regelen moesten wor­den geno­men om te kunnen be­ant­woor­den aan de Corona-maat­regelen. Lees verder
za, 24 okt 2020Op bezoek bij Bisschop Arseny van de Koptische Kerk
za, 24 okt 2020Vormselviering in de Emmaüsparochie
za, 24 okt 2020Aanstelling tot acoliet van diakenkandidaat
do, 22 okt 2020Paus Franciscus over homoseksuele verbintenissen
di, 20 okt 2020Katholiek in de politiek Video
zo, 18 okt 2020Belasting betalen? Wat emoties met ons doen....
zo, 18 okt 2020Heilig Vormsel in Hoofddorp met dertig mensen Video
vr, 16 okt 2020'Getuigen van het Licht'
za, 10 okt 2020Geen tijd? Wat dan? - De waarde van een goed gezin
za, 10 okt 2020Tentoonstelling over de Stille Omgang geopend Fotoreportage
za, 10 okt 2020Opnieuw legt Corona beperkingen op
do, 8 okt 2020Gebed om vrede voor de Kaukasus
wo, 7 okt 2020Bezoek aan een zuurkoolfabriek Fotoreportage
di, 6 okt 2020Broeders van het Stille Leven opgericht
di, 6 okt 2020Eerste Willibrordavond van nieuwe studiejaar seminarie
ma, 5 okt 2020Nieuwe beperkingen ter vermijding van corona gevraagd
zo, 4 okt 2020Vormsel voor de Noordkop
zo, 4 okt 2020Fratelli tutti: Nieuwe encycliek van paus Franciscus
zo, 4 okt 2020Gebeden in Coronatijd op het Bavofeest
 
meer berichten vindt u in het archief
 
Getijdengebed
Getijdengebed
Bisdom nieuws

Nieuws van Bisdom Haarlem-Amsterdam

Rkactiviteiten

Activiteiten in Bisdom Haarlem-Amsterdam

RKDocumenten

Nieuws van RKDocumenten.nl