Arsacal.nl

Mgr. Dr. J. Hendriks

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

L' esclusione un pericolo...
Prima domenica dell'Avvento
nieuws - maandag, 30 november 2015
La sera della prima domenica dell'Avvento ho celebrato la S. Messa con i fedeli della Missione Cattolica Italiana a l 'Aja. L'Omelia si trova qui sotto. Op de eerste zondag van de Advent heb ik de heilige Mis gevierd met de gelovigen van de Italiaanse Katholieke Missie in Den Haag in de kerk aan het Bloklandenplein (Onbevlekt Hart van Maria). Op verschillende plaatsen wordt een Italiaans Mis gevierd
Volkeren die in angst verkeren: over vluchtelingen en terrorisme
Acolietencollege Sint Vitus Hilversum 60 jaar!
overweging/preek - zondag, 29 november 2015
In de Sint Vitus kerk in Hilversum was ik om de heilige Eucharistie te vieren bij gelegenheid van het zestig jarig bestaan van het misdienaars- en acolietencollege, dat momenteel 27 leden telt, die bijna allemaal aanwezig waren om te dienen. Natuurlijk stond ik naar aanleiding van het evangelie van deze eerste adventszondag stil bij de 'volkeren die in angst verkeren'.
El Shaddai Amsterdam viert 20 jarig bestaan met stichter Bro. Mike Velarde
overweging/preek - zaterdag, 28 november 2015
In de Vredeskerk in Amsterdam vierde de Nederlandse afdeling van El Shaddai haar twintig-jarig bestaan in aanwezigheid van stichter brother Mike Velarde, die met zijn familie uit de Filippijnen was overgekomen.
Ruim vijftig jaar priester in Volendam
Pastoor Henk van der Hulst overleden
overweging/bezinning - woensdag, 25 november 2015
Op een Mariafeest, zaterdag 21 september, opdracht van de Maagd Maria, is pastoor Henk van der Hulst 89 jaar oude overleden in de pastorie van de Mariakerk in Voiendam. Zijn 51 priesterjaren heeft hij daar doorgebracht als kapelaan, als pastoor en emeritus.
Restauratie schip kathedraal bijna voltooid, kerk weer helemaal open
Terugblik van de bisschop op de aanslagen
nieuws - zondag, 22 november 2015
Op het feest van Christus Koning vierde bisschop mgr. Jozef Punt de heilige Mis in de kathedrale basiliek van Sint Bavo, waarbij ik heb geconcelebreerd. De bisschop sprak in zijn homilie over de verschrikkelijke gebeurtenissen van de laatste weken.


zaterdag, 21 november 2015Yes, you are my King!
zaterdag, 21 november 2015Een gezicht voor St. Gerlachus, met dank aan de Rolling Stones
woensdag, 18 november 2015Terugblik op de Week van het Katholiek Onderwijs
zondag, 15 november 2015Het terrorisme en de vluchtelingen
zaterdag, 14 november 2015Vier nieuwe diakens voor bisdom Haarlem-Amsterdam
woensdag, 11 november 2015WINTERCONCERT DOOR DE BENEDICTINESSEN VAN AALSMEER
woensdag, 11 november 2015De komst van nieuwe vluchtelingen: wat doet de kerk?
maandag, 9 november 2015Week van het katholiek onderwijs ( 9 - 13 november)
zondag, 8 november 2015Maria, onze Moeder, het achtste hoofdstuk van Lumen Gentium
zondag, 8 november 2015Iets geven of jezelf geven....
vrijdag, 6 november 2015Liefdewerk tot in eeuwigheid
zondag, 1 november 2015Hoe wanhopig moet je zijn?
zondag, 1 november 2015Laat je inspireren door de gemeenschap van alle heiligen
zaterdag, 31 oktober 201575 jaar kloosterzuster!
vrijdag, 30 oktober 2015Uitgeverij Adveniat viert lustrum met boekpresentaties

naar het overzicht van berichten
Home

Berichten
Overweging

Preken
Bezinning
Roeping
Artikelen

Maria
Vaticanum II
Canoniek recht
Overig
Profiel

Biografie
Curriculum vitae
Boeken
Publicaties
Arsacal
Bisschop
Bisschopsring
Bisschopskleding
Bisschopswapen
Benoemingsoorkonde
Vormsel

Vormselliturgie
Als je gevormd wordt
Nadat je gevormd bent
Algemeen

Contact
Agenda
Links