Arsacal.nl

Mgr. Dr. J. Hendriks

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Eeuwige professie bij zusters Benedictinessen in Aalsmeer
Goede Vrijdag (Vederdě Santo - Omelia in Italiano)
overweging/preek - vrijdag, 18 april 2014
Op zaterdag 3 mei om 15.30 uur zal zuster Maria di Gesù de eeuwige geloften uitspreken in de Benedictijnse gemeenschap “Maria, tempel van de heilige Geest” in Aalsmeer. De viering zal plaatsvinden in de Karmelkerk naast het klooster aan de Stommeerweg 13.
Witte donderdagviering in Bovenkarspel
overweging/preek - donderdag, 17 april 2014
Voor de viering van Witte Donderdag was ik in Bovenkarspel, bij diaken Randy Simileer. De kerk was prachtig versierd doordat een bloemenhandelaar was overleden en kort voor Witte Donderdag voor hem de uitvaart was geweest. Maar die mooie bloemen pasten natuurlijk heel goed bij de gedachtenis van de instelling van de heilige Eucharistie en het wijdingssacrament.
Oliewijding in de Haarlemse kathedraal
nieuws - donderdag, 17 april 2014
Vijf en negentig priesters en diakens, vele vormelingen en andere gelovigen uit het hele bisdom waren er op woensdagavond in de Goede Week getuige van hoe de bisschop van Haarlem-Amsterdam, mgr. J. Punt, de heilige oliën wijdde en de hernieuwing van de beloften afnam van de gewijde bedienaren, die op deze avond ook de instelling van het wijdingssacrament herdachten.
Jongerenpastoraat bisdom Haarlem presenteert nieuwe website
www.jongekerk.nl
nieuws - zondag, 13 april 2014
Tijdens de Wereld­jongeren­dag­viering van het bisdom Haarlem-Amsterdam heeft jongeren­werker Marius van der Knaap de nieuwe jongeren-website gepresen­teerd die met woorden van jongeren ingaat op vragen die jongeren - gelovig of niet (zo) gelovig - hebben over levens- en geloofs­vragen.
Wereldjongerendagviering in Haarlem
Palmzondag - “Waar ligt je schat?”
overweging/preek - zondag, 13 april 2014
Op Palmzondag wordt wereldwijd in de katholieke Kerk een Jongerendag gevierd, die paus Franciscus dit jaar onder het thema “Zalig de armen van geest” stelde. Ook in het bisdom Haarlem-Amsterdam is deze dag gevierd met een jongeren-eucharistieviering in de Sint Josephkerk in Haarlem en een programma bij Binnensteeds en het oecumenische Stem in de Stad, centra voor opvang van daklozen en andere mensen in nood.


zaterdag, 12 april 2014Op weg met de Vastenaktie
zaterdag, 12 april 2014Een kathedraal vol vormelingen
zaterdag, 12 april 2014Gebed voor pater Frans en alle martelaren van deze tijd....
donderdag, 10 april 2014Ontmoeting bisschoppen met CDA-politici
woensdag, 9 april 2014WereldJongerenDag in Haarlem
woensdag, 9 april 2014Herdenking pater Frans van der Lugt op avond van de martelaren
maandag, 7 april 2014Bij de moord op pater Frans van der Lugt....
zondag, 6 april 2014Gerenoveerd Karmelklooster ingewijd
vrijdag, 4 april 2014Wie kent de “Nieuwe Katechismus” nog?
vrijdag, 4 april 2014Vreugde!
vrijdag, 4 april 2014Overste
zondag, 30 maart 2014“Dikwijls zijn wij allen blind”
zondag, 30 maart 2014Jongeren betrekken bij Caritas / Diaconie
woensdag, 26 maart 2014Wees geen middelmatige bisschoppen en priesters!
woensdag, 26 maart 2014Arcade: identiteitsbegeleiding katholiek onderwijs

naar het overzicht van berichten
Home

Berichten
Overweging

Preken
Bezinning
Roeping
Artikelen

Maria
Vaticanum II
Canoniek recht
Overig
Profiel

Biografie
Curriculum vitae
Boeken
Publicaties
Arsacal
Bisschop
Bisschopsring
Bisschopskleding
Bisschopswapen
Benoemingsoorkonde
Vormsel

Vormselliturgie
Als je gevormd wordt
Nadat je gevormd bent
Algemeen

Contact
Agenda
Links