Arsacal.nl

Mgr. Dr. J. Hendriks

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Nationale rouw
nieuws - woensdag, 23 juli 2014
Over het hele land luiden klokken, zijn kerken geopend, hangen vlaggen halfstok, zijn mensen in gedachten en gebed verbonden met de slachtoffers van de vliegtuigramp in het oosten van de Oekraïne en met degenen die zij achterlaten, diep bedroefd zijn en met allerlei vragen zitten. In veel kerken van ons bisdom vinden speciale herdenkingen en vieringen plaats op deze dag
kinderkamp Tiltenberg
nieuws - woensdag, 23 juli 2014
Deze morgen was ik op De Tiltenberg waar het kinderkamp wordt gehouden met veel sport en spel en ook catechese. Thema is dit jaar koning David en daar zijn veel mooie verhalen over te vertellen. Deze morgen heb ik dat gedaan over David en Golitath en met de kinderen gesproken over de impact van pesten en dapper zijn, aan de hand van dit verhaal.
Zr. Angela legt haar eerste professie af
geloften van armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid
overweging/preek - zondag, 20 juli 2014
Voor de tweede keer vond dit jaar een professiefeest plaats in het klooster "Maria, tempel van de heilige Geest"van de zusters Benedictinessen in Aalsmeer. Nadat eerder een zuster eeuwige geloften had afgelegd, was dit keer de beurt aan zuster Angela om haar tijdelijke geloften af te leggen (in het najaar is nog een derde professiefeest voorzien).
Herdenking van de slachtoffers en gebed voor de nabestaanden
viering in de kathedraal
overweging/bezinning - zondag, 20 juli 2014
Voorafgaand aan de zondagse Eucharistieviering werden in de kathedrale basiliek van Sint Bavo de slachtoffers van de vliegramp in de Oekraïne herdacht en werd voor de nabestaanden gebeden. Voor ieder slachtoffer werd een lichtje aangestoken, terwijl de titulair organist dr. Ton van Eck Schmücke dich o liebe Seele (BWV 654 - J.S. Bach) speelde.
Onze wereld: een mengeling van goed en kwaad....
Tarwe en onkruid
overweging/preek - zondag, 20 juli 2014
Voor de zestiende zondag door het jaar was ik in de kathedrale basiliek van Sint Bavo waar een bijzondere Heilige Mis werd gevierd ter gedachtenis aan de slachtoffers van de vliegramp en hun nabestaanden (zie ook volgend bericht). Het evangelie ging over het goede zaad en over het onkruid dat er tussen is gezaaid maar dat wij met voorzichtigheid moeten benaderen: niet zomaar gaan rukken en trekken, anders loopt het niet goed af. Dat geldt voor alle kwaad in de wereld.


zaterdag, 19 juli 2014Ter gedachtenis van de slachtoffers....
zaterdag, 19 juli 2014 A Dieu!
donderdag, 17 juli 2014Condoleances en gebed bij de vliegramp in de Ukraine
dinsdag, 15 juli 2014Prof. dr. Gerard van Wissen overleden
zondag, 6 juli 2014De zomer: tijd om te ontspannen, tijd voor God en andere vrienden...
dinsdag, 1 juli 201475 keer Ziekentriduüm op kapel
dinsdag, 1 juli 2014Priesterraad vergadert in “Fundament”
zondag, 29 juni 2014Jongerengroep ‘Young Seven’ wint Hope Award op KJD Fotoreportage
zondag, 29 juni 2014KJD Festival in open lucht met soms een spatje regen en veel zon
zaterdag, 28 juni 2014Hoop Award wordt voor de eerste keer uitgereikt op Katholieke Jongerendag
vrijdag, 27 juni 2014Nieuw leven voor de heilig Hartdevotie!
vrijdag, 27 juni 2014Tiltenberg sluit studiejaar af
vrijdag, 27 juni 2014Kunstconsulente neemt afscheid van bisdom
donderdag, 26 juni 2014Inschrijving bisdombedevaart naar Rome is geopend!
woensdag, 25 juni 2014Augustinus over diakens

naar het overzicht van berichten
Home

Berichten
Overweging

Preken
Bezinning
Roeping
Artikelen

Maria
Vaticanum II
Canoniek recht
Overig
Profiel

Biografie
Curriculum vitae
Boeken
Publicaties
Arsacal
Bisschop
Bisschopsring
Bisschopskleding
Bisschopswapen
Benoemingsoorkonde
Vormsel

Vormselliturgie
Als je gevormd wordt
Nadat je gevormd bent
Algemeen

Contact
Agenda
Links