Arsacal.nl

Mgr. Dr. J. Hendriks

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Recht, Religie en Samenleving
Tijdschrift over canoniek recht en Kerk-Staat
nieuws - donderdag, 18 december 2014
Woensdag 17 december was de Redactieraad van het tijdschrijft Recht, Religie en Samenleving dat door uitgeverij Larcier in Brussel wordt uitgebracht. Het tijdschrift dat twee maal per jaar verschijnt, bespreekt allerlei thema's die de verhouding Kerk en Staat raken alsmede nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het canoniek recht.
Nieuwe priesterraad bijeen
nieuws - dinsdag, 16 december 2014
De nieuwe priesterraad kwam in het bisschopshuis bijeen op dinsdag 16 december. Afgelopen november vonden de verkiezingen plaats waaraan de diocesane priesters en de priesters met een zending in het bisdom kunnen deelnemen.
Afscheid van de kapel van het Moederhuis
Zusters Augustinessen van Heemstede
nieuws - dinsdag, 16 december 2014
Op dinsdag 16 december waren de meeste Augustinessen van Heemstede bijeen in het moederhuis aan de Glipperdreef om daar in een Eucharistieviering afscheid te nemen van de kapel, die aan de eredienst wordt onttrokken.
Avondmis voor pastoor Kees Stam:
Een bescheiden en gewetensvol priester ging heen...
nieuws - maandag, 15 december 2014
In de HH. Michael en Clemens aan de Dorpsweg in Rotterdam-Charlois heb ik op 15 december de avondmis gevierd voor de zielenrust van pastoor Cornelis Stam. Hij was een trouw en gewetensvol priester, die ik goed heb gekend. De laatste jaren waren niet gemakkelijk maar er waren liefdevolle mensen die hem geweldig steunden, die zelf geen familie meer had. Zo is hij omringd door liefdevolle zorgen op 5 december heengegaan naar zijn Schepper.
Kerkengek
website over de kerken in het bisdom Haarlem-Amsterdam
nieuws - maandag, 15 december 2014
Ter gelegenheid van de 75e verjaardag van plebaan Hein Jan van Ogtrop is de website Kerkengek.nl gelanceerd. Daarop zijn de artikelen te vinden die de plebaan de afgelopen jaren heeft geschreven over de kerken van het bisdom Haarlem-Amsterdam.


maandag, 15 december 2014Altijd blij?
vrijdag, 12 december 2014Bedankt dat jullie zijn ingegaan op Gods roeping!
maandag, 8 december 2014Overwegingen over de Constitutie over de Kerk Lumen Gentium
maandag, 8 december 2014“Geschiedenis van de katholieke kerk” gepresenteerd
maandag, 8 december 2014Seminarie Rolduc 40 jaar
zondag, 7 december 2014Plebaan van Ogtrop viert feest
zondag, 7 december 2014Zijn we niet te veel verburgerlijkt?
zondag, 7 december 2014Professioneel Beheer en Bestuur in de Kerk
woensdag, 3 december 2014"Communio": zoek wat je verbindt....
dinsdag, 2 december 2014Twitteren met God interactief gepresenteerd
zondag, 30 november 2014Hoe kun je het geloof doorgeven?
woensdag, 26 november 2014Paus Franciscus en het tweede Vaticaans concilie
woensdag, 26 november 2014Leven in de Geest van Jezus. Hoe doe je dat?
woensdag, 26 november 2014Vijftig jaar “Lumen Gentium”: De Kerk is ‘communio’
zondag, 23 november 2014Bij hen is niets te halen.... niet interessant?

naar het overzicht van berichten
Home

Berichten
Overweging

Preken
Bezinning
Roeping
Artikelen

Maria
Vaticanum II
Canoniek recht
Overig
Profiel

Biografie
Curriculum vitae
Boeken
Publicaties
Arsacal
Bisschop
Bisschopsring
Bisschopskleding
Bisschopswapen
Benoemingsoorkonde
Vormsel

Vormselliturgie
Als je gevormd wordt
Nadat je gevormd bent
Algemeen

Contact
Agenda
Links