Arsacal.nl

Mgr. Dr. J. Hendriks

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

“In de Kerk is Christus” - Overwegingen over de Kerk - 2
vijftig jaar "Lumen Gentium"
overweging/bezinning - vrijdag, 31 oktober 2014
In een tweede deel "overwegingen over de Kerk" staan we stil bij het beeld van de Kerk als lichaam van Christus en bij de zonde in de Kerk (Lumen Gentium 7 en 8). De overweging gaat terug op inleidingen die zijn gehouden tijdens de retraite van priesters en diakens van het bisdom Roermond.
Jaarvergadering van de Nederlandse Katholieke Schoolraad
Eerste evaluatie ‘Week van katholiek onderwijs’
nieuws - woensdag, 29 oktober 2014
Op dinsdag 28 oktober kwamen de leden van de Nedelrnadse Katholieke Schoolraad in Utrecht bijeen in het gebouw van de ‘neutrale’ Algemene Onderwijsbond (AOB). Vroeger zou dat vloeken in de Kerk zijn geweest, maar sinds een flink aantal jaren is de katholieke bond ‘Sint Bonaventura’ een zelfstandig onderdeel van de AOB. De leden hoorden met instemming een eerste verslag van het verloop van de Week van het Katholiek Onderwijs.
Strijden tegen eenzaamheid!
vertegenwoordigers diaconie (caritas) bijeen
nieuws - woensdag, 29 oktober 2014
Op dinsdag 28 oktober kwamen in de pastorie van de Sint Nicolaas­basiliek in Amsterdam voor hun regulier overleg de priesters, diakens en pastoraal werkers bijeen die binnen de pastorale teams in 'Groot Amsterdam' zorg dragen voor de caritas (diaconie). Zij kwamen bijeen met de verant­woorde­lijken voor de diocesane caritas.
Is alles liefde?
30e zondag door het jaar in O.L. Vrouw Hemelvaart, Heemstede
overweging/preek - zondag, 26 oktober 2014
Op zondag 26 oktober was ik in de Onze Lieve Vrouw Hemelvaart­parochie in Heemstede. Tijdens de Eucharistie­viering heb ik daar e volgende homilie gehouden, naar aan­leiding van het evangelie waarin Jezus leert dat het voor­naamste gebod de liefde is, de liefde tot God en de liefde tot de naasten.
Maria, met vertrouwen
Kerk in Beweging in Uitgeest
nieuws - zaterdag, 25 oktober 2014
In Uitgeest werd op zaterdagavond in het laatste weekend van oktober bijzonder aandacht geschonken aan Maria. Het koor “Intermezzo” uit Heemskerk, onder leiding van Bert Stolwijk luisterde de viering op met mooie toepasselijke liederen uit allerlei landen. Dit was een zaterdagavond-Eucharistieviering zoals 'Kerk in Beweging' die in Uitgeest maandelijks organiseert, steeds onder een bepaald thema.


zaterdag, 25 oktober 2014Gemeenschap in geloof
vrijdag, 24 oktober 2014Bisdomfeestje in Alkmaar, in het hol van de leeuw...
vrijdag, 24 oktober 2014TV over kerk en katholieken
woensdag, 22 oktober 2014Promotiefilmpje tiener- en jongerenprogramma
woensdag, 22 oktober 2014Iedereen ter communie?
zondag, 19 oktober 2014Hoed u voor vleiers!
zaterdag, 18 oktober 2014Slotboodschap van de bisschoppensynode
zaterdag, 18 oktober 2014Jongerenkorting voor bisdomreis naar Rome
vrijdag, 17 oktober 2014Overwegingen over de Kerk
zondag, 12 oktober 2014Tien jaar Indonesische gemeenschap in de kathedraal
zondag, 12 oktober 2014Patroonsfeest van Dionysius in Heerhugowaard
zaterdag, 11 oktober 2014Genodigd tot de maaltijd....
vrijdag, 10 oktober 2014Niet namens mij...
vrijdag, 10 oktober 2014Nieuwe ridder in de orde van Sint Sylvester
woensdag, 8 oktober 2014Bezoek aan de koorschool voor de Week katholiek Onderwijs

naar het overzicht van berichten
Home

Berichten
Overweging

Preken
Bezinning
Roeping
Artikelen

Maria
Vaticanum II
Canoniek recht
Overig
Profiel

Biografie
Curriculum vitae
Boeken
Publicaties
Arsacal
Bisschop
Bisschopsring
Bisschopskleding
Bisschopswapen
Benoemingsoorkonde
Vormsel

Vormselliturgie
Als je gevormd wordt
Nadat je gevormd bent
Algemeen

Contact
Agenda
Links