Arsacal.nl

Mgr. Dr. J. Hendriks

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Hoed u voor vleiers!
Bezoek aan Heerhugowaard ’t Kruis
overweging/preek - zondag, 19 oktober 2014
Zondag 10 oktober bezocht ik de H. Familieparochie in Heerhugowaard ’t Kruis. De deken is er administrator, maar de parochie heeft geen eigen pastoor of pastorale kracht. Toch weten vrijwilligers met hulp van assisterende priesters de gemeenschap levend te houden.
Slotboodschap van de bisschoppensynode
Persconferentie kardinaal Eijk
nieuws - zaterdag, 18 oktober 2014
Zondag 19 oktober wordt de buiten­gewone bisschoppen­synode in zekere zin afge­sloten met de zalig­ver­klaring van paus Paulus VI. Volgend jaar zal met het thema van huwelijk en gezin worden verder gegaan in een ‘gewone bisschoppen­synode’, nadat eerder al een consis­torie - een vergade­ring van de kardinalen - over dit onder­werp was gehouden. De synode heeft een slot­bood­schap uitge­bracht en kardinaal Eijk heeft over zijn ervaringen gesproken. De synode en de paus, zo onder­streepte hij, hebben geen verandering van de leer voor ogen.
Jongerenkorting voor bisdomreis naar Rome
Jongeren-seizoensopening in Duivendrecht
nieuws - zaterdag, 18 oktober 2014
Vrijdag 17 oktober was de seizoensopening van Jong Bisdom Haarlem-Amsterdam in de pastorie van de St. Urbanuskerk in Duivendrecht. Natuurlijk werd daar - naast een heerlijke Italiaanse maaltijd - veel informatie geboden over de bisdomreis naar Rome. Studerende jongeren tot 25 jaar krijgen een flinke korting op de reis.
Overwegingen over de Kerk
50 jaar Lumen Gentium
overweging/bezinning - vrijdag, 17 oktober 2014
Op 21 november van dit jaar zal het vijfitg jaar geleden zijn dat het voornaamste document van het tweede Vaticaans concilie werd aangenomen en afgekondigd. De dogmatische constitutie over de Kerk, Lumen Gentium, heeft zeer veel bijgedragen aan een verdieping van de visie op de Kerk, een visie die nog steeds meer gestalte moet krijgen in het leven van de Kerk.
Tien jaar Indonesische gemeenschap in de kathedraal
nieuws - zondag, 12 oktober 2014
De Indonesische gemeen­schap is zeer geïncultureerd in ons land. Het is echter ook fijn af en toe bij elkaar te komen, je eigen taal te kunnen spreken, herin­ne­ringen op te halen, de eigen cultu­rele achter­grond te kunnen delen en je geloof te vieren in je eigen taal. Daarom komt de Indo­ne­sische gemeen­schap iedere tweede zondag van de maand naar de kathedrale basiliek van Sint Bavo om daar de heilige Eucharistie te vieren en elkaar te ontmoeten.


zondag, 12 oktober 2014Patroonsfeest van Dionysius in Heerhugowaard
zaterdag, 11 oktober 2014Genodigd tot de maaltijd....
vrijdag, 10 oktober 2014Niet namens mij...
vrijdag, 10 oktober 2014Nieuwe ridder in de orde van Sint Sylvester
woensdag, 8 oktober 2014Bezoek aan de koorschool voor de Week katholiek Onderwijs
maandag, 6 oktober 2014Monialenwijding van Zuster Maria Rachele in Aalsmeer
maandag, 6 oktober 2014Consacrazione monastica di Sr. Maria Rachele
zondag, 5 oktober 2014Week voor Katholiek Onderwijs van start
zondag, 5 oktober 2014Authentieke lampen kathedraal gerestaureerd
zondag, 5 oktober 2014Bavofeest in Haarlemse kathedraal
zaterdag, 4 oktober 2014Luisterrijke ‘Evensong’ in Amsterdamse basiliek
zaterdag, 4 oktober 2014Oudezijds 100 een oecumenische communiteit in dienst van de armen Fotoreportage
zaterdag, 4 oktober 2014Oecumenisch drusgspastoraat in Amsterdam geeft mensen hun waardigheid terug
zaterdag, 4 oktober 2014Kapittel van Gent op bezoek in Haarlem
vrijdag, 3 oktober 2014Nederlandse bloemen sierden opnieuw het Sint Pietersplein

naar het overzicht van berichten
Home

Berichten
Overweging

Preken
Bezinning
Roeping
Artikelen

Maria
Vaticanum II
Canoniek recht
Overig
Profiel

Biografie
Curriculum vitae
Boeken
Publicaties
Arsacal
Bisschop
Bisschopsring
Bisschopskleding
Bisschopswapen
Benoemingsoorkonde
Vormsel

Vormselliturgie
Als je gevormd wordt
Nadat je gevormd bent
Algemeen

Contact
Agenda
Links