Arsacal
button
button
button
button


'Uitgeleid. Opvlucht van de Geest' gepresenteerd

Tekst van Huub Oosterhuis op muziek van Tom Löwenthal

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 9 april 2022 - 352 woorden
V.l.n.r. Huub Oosterhuis, Colet van der Ven, Antoine Oomen
V.l.n.r. Huub Oosterhuis, Colet van der Ven, Antoine Oomen
'Uitgeleid. Opvlucht van de Geest' gepresenteerd
Overhandiging van exemplaar van Uitgeleid door Kees Kok
Overhandiging van exemplaar van Uitgeleid door Kees Kok

Zater­dag­mid­dag was ik voor het eerst van mijn leven in de ‘Rode Hoed’, waar een uit­voe­ring werd gegeven van teksten van Huub Oosterhuis op muziek gezet door onder meer Antoine Oomen en Tom Löwenthal. De teksten die het Koor van de Ekklesia en alle aanwe­zigen zongen waren een bede om recht en vrede, heel toepas­se­lijk in deze tijd... Maar ook een ver­wij­zing naar de Eucha­ris­tie ontbrak niet.

Vredes­lie­de­ren

Tom Löwenthal diri­geerde het Ekklesia­koor met veel en­thou­sias­me. Het koor zong de lie­de­ren, op teksten die bijna allemaal van de hand van Huub Oosterhuis waren en die ik mis­schien wat te kort door de bocht zou willen typeren als bijbelse vredes­lie­de­ren. Het kerst­ge­beu­ren kwam voorbij in het lied "Wij waren kin­de­ren"(muziek van Antoine Oomen) waarbij engelen van vrede zongen en een visioen van harmonie wordt geopen­baard, maar ook de kin­dermoord wordt begaan. In andere lie­de­ren waren het profe­tische teksten zoals het lied van Amos met diens aanklacht tegen hen die de zwakken ver­trappen of ook waren lie­de­ren een bede dat niet de duisternis, het kwaad, de dood ons over­mees­tert, zoals in het lied "Gij die de stom­ge­sla­gen mond ver­staat". Op de melodie van het Wilhelmus had Huub Oosterhuis lang gele­den een nieuwe volks­lied gemaakt "tegen de derde wereld­oor­log". Kortom, veel teksten waren soms wel wat ouder, maar ook zeer actueel.

Uitgeleid

Na een kleine pauze en een inlei­ding van Huub Oosterhuis begon het tweede deel dat bestond uit het muziek­stuk "Uitgeleid", dat aan het einde van de bij­een­komst ook verkrijg­baar was op CD vergezeld van een essay van Huub Oosterhuis.

Poëtisch

Hoewel dat mis­schien niet voor ie­der­een geldt, sprak mij de poëtische tekst over de kruis­dood van Jezus Christus, die tege­lijk een Eucha­ris­ti­sche tekst is (goed, mischien maak ik het te katho­liek-ker­ke­lijk en te mooi, een ander mag het wat bre­der verstaan), waa­van ik enkele regels citeer: De tekst is tot de ge­krui­sig­de gericht: heeft de Vader Hem verlaten? Het ant­woord:

"Nog in je laatste tien secon­den
door­straalt hij je zo totaal
dat je bont geknup­pelde lichaam
brood wordt voor ontel­ba­re menigten
god genoeg
voor deze wereld".


Terug