Arsacal
button
button
button
button


De meest actuele nieuwsberichten:

Bij de oudste priester van ons bisdom...
Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 1 december 2023 - 200 woorden
plaatje Op de eerste de­cem­ber­dag was ik op bezoek bij de oudste pries­ter van ons bisdom, pries­ter gewijd in 1955: pastoor Jan Willems, die in Blaricum woont. Lees verder


Personeelsbijeenkomst medewerkers bisdom
Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 30 november 2023 - 210 woorden
plaatje Donder­dag­mid­dag 30 no­vem­ber was in De Tilten­berg in Vo­ge­len­zang de personeels­bij­een­komst van de mede­wer­kers van het bisdom.Wat werd er be­spro­ken? Lees verder


Congregaties, Alpha-cursus en statuten...
Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 30 november 2023 - 432 woorden
plaatje Een van de facetten van het leven van een bis­schop is het contact met de ver­schil­lende ker­ke­lijke rechts­personen die er in een bisdom zijn en - in het geval van ons bisdom - het contact met de reli­gi­euze con­gre­ga­ties. En gelukkig is er soms ook een mooi missio­nair moment, zoals de Alpha cursus. Lees verder


Ontmoeting met CNV commissie identiteit
Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 28 november 2023 - 492 woorden
plaatje Dins­dag 28 no­vem­ber had­den mgr. Gerard de Korte en ik een ont­moe­ting met CNV Com­mis­sie iden­ti­teit. We spraken over het onder­wijs en aspecten van de sociale leer van de kerk. Veel inte­res­sante thema's kwamen aan bod. Lees verder


Couples for Christ celebrates 25th anniversary Fotoreportage
Eucharistic celebration at Saint Pauluskerk
Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 26 november 2023 - 1123 woorden
plaatje Couples for Christ in the Netherlands celebrated its 25th anniversary on the feast of Christ the King, the 26th of no­vem­ber. This spiritual initiative, originally from the Philippines, is spread in 120 countriesand present in different cities of the Netherlands. In Am­ster­dam they gather in Saint Paulus­kerk for the celebration of the holy Eucha­rist and to meet each other on sunday afternoon. What is this initiative about? Lees verder


Als je weleens last hebt van depressieve gevoelens...
Wees blij in de hoop (Rom. 12, 12)
Overweging Bezinning - gepubliceerd: zondag, 26 november 2023 - 2156 woorden
plaatje Het thema van de wereld­jon­ge­ren­dag van 2023 was "Wees verheugd in de hoop"(Rom. 12,12). Dat klinkt ge­mak­ke­lijk maar wat kun je doen als je last hebt van depressieve gevoelens? Lees verder
zo, 26 nov 2023Hoorns en bokkenpootjes Fotoreportage
ma, 20 nov 2023Overhandiging van de bijbel - Entrega de la Biblia
ma, 20 nov 2023Priesterontmoetingsdag in Heiloo Fotoreportage
zo, 19 nov 2023Heilig Vormsel in Tridentijnse ritus in de Sint Agneskerk Fotoreportage
za, 18 nov 2023Gebruik je talenten! Fotoreportage
za, 18 nov 2023Feestelijke diakenwijding in een volle kathedraal Fotoreportage
za, 18 nov 2023Onderwijs-hoogleraar Theo van der Zee hield inaugurele rede
do, 16 nov 2023Bij de uitvaart van Mgr Bacqué Fotoreportage
zo, 12 nov 2023Gebed om vrede vanuit onze menselijke onmacht
zo, 12 nov 2023Wat is wijsheid?
za, 11 nov 2023Wat gaan we stemmen bij de verkiezingen?
za, 11 nov 2023Mgr. Francois Bacqué overleden
vr, 10 nov 2023Bavopenning voor broeder Leo Paauw
vr, 10 nov 2023Nieuwe bisschoppelijk gedelegeerde onderwijs
wo, 8 nov 2023Sommigen echter twijfelden....
wo, 8 nov 2023Een getuigenis van Gods liefde en zorg
di, 7 nov 2023Ook de paus bad om vrede
di, 7 nov 2023Bidden om vrede...
di, 7 nov 2023'We vieren Eucharistie'
 
meer berichten vindt u in het archief