Arsacal
button
button
button
button


De meest actuele nieuwsberichten:

Fake-news over de Sint Pieter
Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 22 september 2021 - 292 woorden
plaatje De afgelopen maan­den is er in allerlei blogs en op social media veel ge­schre­ven over ‘het verbod op privé Missen’ in de sint Pieter. Ik heb er niet veel van kunnen merken. Wat is er aan de hand? Lees verder


Ontmoeting met de ambassadeur bij de Heilige Stoel
Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 22 september 2021 - 155 woorden
plaatje Woens­dag­mid­dag 22 sep­tem­ber hiel­den diaken drs. Titus Frankemölle en ik een werklunch in Casa Santa Marta in Vati­caan­stad met de am­bas­sa­deur bij de Heilige Stoel, mw. Caroline Weijers. Na­tuur­lijk kwam het ko­men­de Ad Limina bezoek ter sprake en de vijf­hon­derdste ster­dag in 2023 en de vijf­hon­derdste ver­jaar­dag van de paus­keuze - volgend jaar - van paus Adrianus VI. Ook mgr. Karel Kasteel was erbij aanwe­zig. Lees verder


Op bezoek bij de Congregatie voor de Opvoeding
Katholiek onderwijs
Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 22 september 2021 - 317 woorden
plaatje Woens­dag 22 sep­tem­ber waren drs. Titus Frankemölle, voor­zit­ter van de Neder­landse Katho­lie­ke School­raad (NKSR) en ik bij de algemene au­diën­tie van paus Fran­cis­cus. Daarna waren we voor een overleg op de Con­gre­ga­tie voor de Katho­lie­ke Opvoe­ding waar we wer­den ont­van­gen door de prefect kar­di­naal Giuseppe Versaldi en de onder­secre­taris pater Friedrich Bechina. Lees verder


Voorstel Richtlijnen voor religieuze instituten Fotoreportage
Met pater Hoogland in Rome aangeboden
Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 22 september 2021 - 140 woorden
plaatje Dins­dag­mid­dag 21 sep­tem­ber hebben pater Mark-Robin Hoogland en ik in Rome nieuwe concept-richt­lij­nen aangebo­den voor het bestuur van dio­ce­sane reli­gi­euze in­sti­tu­ten (kloosterordes) die zich­zelf niet meer kunnen besturen van­wege ouderdom van de kloos­ter­lingen. Lees verder


Buen camino! Fotoreportage
Vormselviering en Pelgrimszegen in De Noord
Nieuws - gepubliceerd: zondag, 19 september 2021 - 462 woorden
plaatje Zondag 19 sep­tem­ber was het feest in De Noord: twaalf vor­me­lin­gen ont­vingen het sacra­ment van de heilige Geest, daar­naast waren er nog enkele vor­me­lin­gen aanwe­zig die de voor­be­rei­ding had­den mee­ge­daan maar elders gevormd zijn of wor­den; ook een paar jon­ge­ren waren erbij die niet gedoopt zijn, maar toch de voor­be­rei­ding had­den mee­ge­daan. Het was een fees­te­lij­ke vie­ring met zang van de oudere jon­ge­ren die bij de voor­be­rei­ding waren betrokken. Na afloop van de Mis kwamen de pelgrims voor een zegen... Lees verder


Vormselviering Warmenhuizen en Burgerbrug Fotoreportage
Na twee keer uitstel wegens Corona...
Nieuws - gepubliceerd: zondag, 19 september 2021 - 228 woorden
plaatje Zater­dag­avond 18 no­vem­ber was ik in Warmen­hui­zen om het heilig vormsel toe te dienen aan de jon­ge­ren van Bur­ger­brug en Warmen­hui­zen. De veer­tien vor­me­lin­gen had­den er lang op moeten wachten: twee maal moest de vie­ring wor­den uit­ge­steld van­wege de Corona-pandemie. Lees verder
vr, 17 sep 2021Bisdomstaf neemt (alsnog) afscheid van mgr. Punt
wo, 15 sep 2021Jongerenplatform bisdom gaat weer activiteiten organiseren
zo, 12 sep 2021Geslaagde gezinsdag dekenaat Haarlem Fotoreportage
zo, 12 sep 2021Pastoor Kees van Lent nam afscheid van Hoofddorp
zo, 12 sep 2021Jezus is niet de stichter van een 'succes-geloof'
za, 11 sep 2021Het Legioen van Maria bestaat honderd jaar Fotoreportage
vr, 10 sep 2021Geslaagde Bisdombijeenkomst in en rond de kathedraal Fotoreportage
wo, 8 sep 2021Diakenkring over ervaringen in Corona-tijd
di, 7 sep 2021Op bezoek bij mgr. Harrie Smeets
zo, 5 sep 2021Op bezoek in Castricum
wo, 1 sep 2021Deken van Alkmaar geïnstalleerd als kanunnik
di, 31 aug 2021Couples for Christ op bezoek
di, 31 aug 2021REA van Bisdom op Kerkenpad
zo, 29 aug 2021Tweemaal Heilig Vormsel in de Sint Agneskerk in Amsterdam
za, 28 aug 2021Studiejaar Sint Bonfatiusinstituut geopend
vr, 27 aug 2021Burgemeester en Commissaris van de koning openen 'Geloof in geluk' Fotoreportage
wo, 25 aug 2021Afscheid oud-bestuur Julianazusters
di, 24 aug 2021Thematentoonstelling ‘Geloof in Geluk’
zo, 22 aug 2021De zus van Hamel over 'Mijn broer Jacques' Fotoreportage
 
meer berichten vindt u in het archief