Arsacal
button
button
button
button


De meest actuele nieuwsberichten:

Brief aan priesters, diakens, pastoraal werkers en catechisten
Nieuws - gepubliceerd: maandag, 17 januari 2022 - 537 woorden
plaatje Ik heb een brief gestuurd aan alle pries­ters, diakens, pas­to­raal werkers en cate­chisten die werk­zaam zijn in ons bisdom. Met deze brief probeer ik hen een hart onder de riem te steken en geef ik hand­vat­ten om door te blijven gaan met hun essentiële werk. Lees verder


Gewoon maar weer doorgaan na Corona? Fotoreportage
Jezus en Maria op de bruiloft van Kana
Nieuws - gepubliceerd: zondag, 16 januari 2022 - 1227 woorden
plaatje Op de tweede zon­dag door het jaar (C) wordt het evan­ge­lie van de bruiloft van Kana gelezen (Jo. 2, 1-12). Ik was voor de Eucha­ris­tie­vie­ring in Schagen, in de St. Christoforus­kerk. Te kana was een grote bruiloft, veel mensen, maar ook daar moest de bar dicht: er was geen wijn meer... Wat nu? Het evan­ge­lie was aan­lei­ding om de vraag te stellen: Wat ga je mee­ne­men uit deze Corona-periode, als die voorbij is? Lees verder


Actie kerkbalans: samen voor de Kerk van vandaag en morgen
Van 15 t/m 29 januari
Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 15 januari 2022 - 254 woorden
plaatje Deze zater­dag is de Actie Kerk­ba­lans van start gegaan. Voor de pa­ro­chies een be­lang­rijk moment. Duizen­den vrij­wil­li­gers zetten zich hier­voor in en ik ben daarvoor bij­zon­der dank­baar. Het is nodig. De fi­nan­ciële bijdragen van de gelo­vi­gen zijn onmis­baar, omdat de kerken niet wor­den gefi­nan­cierd door de over­heid of andere instanties. Lees verder


Bezoek aan dekenaat Purmerend
Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 12 januari 2022 - 450 woorden
plaatje Woens­dag­mid­dag 12 januari was ik in Edam voor een bij­een­komst met de pries­ters, diakens en cate­chiste van het dekenaat Purmerend. Het bezoek was een aantal keren uit­ge­steld van­wege de ge­zond­heids­si­tua­tie, nu is het toch maar door­ge­gaan, op afstand en met mondkapjes... Want het werd wel tijd om een keer ‘live’ te kunnen spreken (en bid­den). Lees verder


God kent geen onderscheid van persoon...
Doop van de Heer C - kathedraal
Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 9 januari 2022 - 1243 woorden
plaatje De kerst­tijd wordt afgesloten met het Feest van de Doop van de Heer. Jezus wordt gedoopt door Johannes de Doper en begint zijn open­ba­re leven, rondtrekkend door het land, ver­kon­di­gend en genezend. In de ka­the­draal is deze zon­dag bij­zon­der gebe­den voor Sam Hooftman en zijn familie. Sam (17 jaar) is vlakbij de ka­the­draal door een noodlot­tig ongeval om het leven geko­men. Lees verder


De naam van Jezus en nieuwe katholiek
Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 4 januari 2022 - 141 woorden
plaatje Maan­dag 3 januari vier­den we de ge­dach­te­nis van de heilige Naam Jezus, verbon­den aan het moment van de besnij­denis die op de achtste dag na de geboorte plaats vond. Tijdens de heilige Mis in de ka­the­draal werd een kan­di­daat in de kerk opgeno­men door de ge­loofs­be­lij­de­nis en het vormsel. Lees verder
zo, 2 jan 2022Hoe leef je? Hoe reageer je op wat pijn doet en onzeker maakt?
zo, 2 jan 2022Nieuwjaarsnacht vanaf de kathedraal
za, 1 jan 2022Vrede en vreugde!
vr, 31 dec 2021Gebed aan het begin van het nieuwe jaar
zo, 26 dec 2021Huwelijk, gezin, familie: de vreugde en de pijn...
za, 25 dec 2021Kerst voor de armen en de vrienden van de straat Fotoreportage
za, 25 dec 2021Licht en duisternis: de menselijke factor
za, 25 dec 2021Geen geestelijke 'lock down'
do, 23 dec 2021Nieuw kunstwerk voor de kathedraal
wo, 22 dec 2021Kerst in de kathedraal
ma, 20 dec 2021Hier vindt u de kerkelijke Corona updates!
zo, 19 dec 2021Wat maakte de persconferentie bij je los?
za, 18 dec 2021Overwegingen bij het C jaar verschenen Fotoreportage
za, 18 dec 2021H. Vormsel in de kapel van de Vrouwe van alle Volkeren Fotoreportage
za, 18 dec 2021Pastoor Hein Buskermolen begraven in De Zilk
vr, 17 dec 2021Proficiat, paus Franciscus!
vr, 17 dec 2021Kerstviering bisdommedewerkers in de kathedraal Fotoreportage
wo, 15 dec 2021Kerstdiner in het seminarie
ma, 13 dec 2021Op bezoek bij Redemptoris Mater
 
meer berichten vindt u in het archief