Arsacal
button
button
button
button


De meest actuele nieuwsberichten:

Priestervakantie Fotoreportage
Nieuws - gepubliceerd: zondag, 2 augustus 2020 - 446 woorden
plaatje Vrij­dag 31 juli is de pries­ter­va­kan­tie be­gon­nen die we jaar­lijks or­ga­ni­se­ren. Dit keer is de bestem­ming Oos­ten­rijk, Stift Göttweig. Lees verder


Spannende tocht - corona-proof - langs allerlei monsters
De wezens van de kathedraal
Nieuws - gepubliceerd: zondag, 26 juli 2020 - 176 woorden
plaatje Tot 25 ok­to­ber is het moge­lijk een tocht te maken langs de monsterach­tige figuren die bij de bouw op het dak van de ka­the­draal en elkers zijn aan­ge­bracht. De tocht gaat over het dak over speciaal geconstrueerde loopbruggen, door allerlei gangetjes en torentjes. Ook is het moge­lijk de torens te beklimmen. Lees verder


Waarom stranden zovele relaties?
alles voor een parel... een schat (17e zondag door het jaar A)
Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 26 juli 2020 - 1028 woorden
plaatje Veel mensen in onze tijd hebben al ver­schil­lende relaties achter de rug, regel­ma­tig gaan mensen na jaren samenwonen uit elkaar, of stran­den hu­we­lij­ken. Hoe dat komt? En hoe dat te voor­ko­men zou zijn? Een goede vraag. Want het geeft een knak in het leven van de partners en van de kin­de­ren als die er zijn. En het beeld dat ons in de bijbel wordt voorge­hou­den is ook anders. Lees verder


‘Hoe verder’ met deze crisis en erna... Video
terugblik op boekpresentatie en mini-symposium
Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 23 juli 2020 - 304 woorden
plaatje Berne Media publi­ceerde een terug­blik op het mini-symposium bij de pre­sen­ta­tie van "Wat doen we met deze crisis? Na COVID-19", een publi­ca­tie waar ik samen met ver­schil­lende anderen heb mee­ge­werkt. Er is een filmpje bij dat een beeld geeft van die gebeur­te­nis. Lees verder


Hoe kan het missionair karakter van onze parochies worden versterkt?
Nieuw document uit Rome
Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 21 juli 2020 - 381 woorden
plaatje Op 20 juli heeft de Con­gre­ga­tie voor de Clerus in Rome een do­cu­ment uitge­ge­ven over de pa­ro­chie: de In­struc­tie van 27 juni 2020 "De pas­to­rale con­ver­sie van de pa­ro­chie­ge­meen­schap in dienst van de zen­ding van de kerk om te evan­ge­li­se­ren". De In­struc­tie vraagt van allen die zich inzetten voor de pa­ro­chie om die aan te passen aan de eisen van deze tijd: meer digi­taal, reke­ning hou­dend met de mobili­teit van mensen en met een sterk missio­naire geest. Lees verder


Als je weinig waardering of zelfs tegenwerking ervaart
16e zondag door het jaar A - gebed tegen Corona
Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 19 juli 2020 - 1186 woorden
plaatje We moeten allemaal wel leren omgaan met teleur­stel­lingen; het leven loopt vaak anders dan gedacht of verwacht en soms ervaren we tegen­wer­king, geen waar­de­ring en zien we weinig vrucht. Op deze zon­dag mogen we iets leren van het geduld van God, die de wereld vol ziet staan met onkruid, waarbij de tarwe soms bijna niet meer opvalt (Mt. 13, 24-43). Lees verder
zo, 19 jul 2020Rijk en druk? Het is tijd voor bezinning!
di, 7 jul 2020Met het dekenaat Haarlem in Driehuis bijeen
ma, 6 jul 2020Tienerkamp 'Break out' toch een succes!
ma, 6 jul 2020Wat doen we met deze crisis?
zo, 5 jul 2020Is het glas half leeg of toch half vol?
zo, 5 jul 2020Zending en zegen voor jongeren van The Missionary School
za, 4 jul 2020Paul Bindels priester gewijd in weer meer gevulde kathedraal Fotoreportage
vr, 3 jul 2020Afscheid Patrick Chatelion Counet van de KNR
wo, 1 jul 2020Portret van Bisschop Punt onthuld Fotoreportage
wo, 1 jul 2020Boodschap van paus Franciscus voor bisschop Punt Fotoreportage
wo, 1 jul 2020In gesprek...
ma, 29 jun 2020Seminarie-rector Luc Georges 25 jaar priester
ma, 29 jun 2020Sint Urbanuskerk in Bovenkerk op weg naar herstel Fotoreportage
zo, 28 jun 2020Wat verwacht je van God?
za, 27 jun 2020Dinsdag 30 juni - The Missionary School in beeld Video
za, 27 jun 2020Bezoek van de gemeenschap van El Shaddai, Amsterdam
vr, 26 jun 2020Bezoek aan dekenaat Zaanstreek-IJmond Noord
wo, 24 jun 2020Seizoensafsluiting met het jongerenplatform
di, 23 jun 2020Br. Thijs Ketelaars tot abt van Egmond gekozen
 
meer berichten vindt u in het archief
 
Getijdengebed
Getijdengebed
Bisdom nieuws

Nieuws van Bisdom Haarlem-Amsterdam

Rkactiviteiten

Activiteiten in Bisdom Haarlem-Amsterdam

RKDocumenten

Nieuws van RKDocumenten.nl