Arsacal
button
button
button
button


De meest actuele nieuwsberichten:

Vergeven? Verzoenen? Niet zo simpel....
Bij 25e sterfdag is mgr. Bomers herdacht
Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 17 september 2023 - 1391 woorden
plaatje Zondag 17 sep­tem­ber valt dit jaar mid­den in de vredesweek; het evan­ge­lie ging over ver­ge­ving en ver­zoe­ning, ze­ven­tig­maal zevenmaal... Toch is ver­ge­ven en verzoenen niet iets wat je "even" zomaar doet, tenminste niet als het echt is en van harte. We ston­den er op deze dag bij stil. Op 12 sep­tem­ber was het bovendien 25 jaar gele­den dat mgr. Henricus Bomers c.m. plot­se­ling overleed. Deze bis­schop van Haar­lem werd daarom in de ka­the­draal her­dacht. Lees verder


Waarom zouden we bang zijn?
Vergeven en bouwen aan een nieuwe toekomst
Overweging Preek - gepubliceerd: zaterdag, 16 september 2023 - 1063 woorden
plaatje In Hoofd­dorp werd op 16 sep­tem­ber het le­vens­of­fer van pater Bernard van Klaar­wa­ter en zijn mede-mis­sio­na­rissen her­dacht. Zij stierven in de tweede wereld­oor­log door de hand van de Japanse bezetter in de Bismarckarchipel van Papua Nieuw Guinea. De nicht van pater Bernard, Marianne Visser van Klaar­wa­ter schreef een boek over het leven van haar oom: "Waarom zou­den we bang zijn?" Lees verder


We stonden stil bij een gruwelijk delict...
Gebed voor slachtoffers van criminaliteit
Overweging Bezinning - gepubliceerd: zaterdag, 16 september 2023 - 1000 woorden
plaatje Deze zomer bleek uit bericht­ge­ving rond een rechts­zaak die nog loopt dat in de on­mid­del­lijke nabij­heid van het hei­lig­dom van O.L. Vrouw ter Nood moge­lijk een gruwe­lijk levensdelict had plaats gevon­den. Die gebeur­te­nis heeft vele mensen geraakt, in het bij­zon­der mede­wer­kers en vrij­wil­li­gers van het Hei­lig­dom die de ver­dachte daar hebben mee­ge­maakt. We ston­den in gebed stil bij deze gebeur­te­nis in een oecu­me­nische gebeds­vie­ring in de Bede­vaart­ka­pel. Lees verder


Een gebaar van liefde als antwoord op haat....
Overweging Preek - gepubliceerd: donderdag, 14 september 2023 - 587 woorden
plaatje Op 14 sep­tem­ber vier­den we het feest van Kruisverhef­fing. We wor­den uit­ge­no­digd om op te zien naar het kruis dat ver­zoe­ning brengt en vrede en de cirkel van vergel­ding doorbrak... Lees verder


Delegatie Chinese Bisschoppenconferentie op bezoek Fotoreportage
Overweging Preek - gepubliceerd: dinsdag, 12 september 2023 - 2012 woorden
plaatje De Stich­ting Verbiest uit Leuven heeft een bezoek van een dele­ga­tie van Chinese bis­schop­pen geor­ga­ni­seerd, mede ter voor­be­rei­ding op een grotere con­fe­ren­tie die men volgend jaar rond deze tijd wil hou­den. Vier Chinese bis­schop­pen en een pries­ter van een vijfde bisdom zijn enkele dagen te gast in België, Neder­land en Frank­rijk. 11-12 sep­tem­ber waren zij in ons bisdom. Lees verder


Uitnodiging investituur Constantijnse Orde
Nieuws - gepubliceerd: maandag, 11 september 2023 - 64 woorden
plaatje Op 13 ok­to­ber zal in de ka­the­draal van Haar­lem de eerste investituur plaats­vin­den op Neder­landse bodem van de Heilige Mili­tai­re Constan­tijnse Orde van Sint Joris. De plech­tig­heid en Eucha­ris­tie­vie­ring beginnen om 16.00 uur. Lees verder
zo, 10 sep 2023Viering 125 jaar Sint Bavo Kathedraal in zicht!
zo, 10 sep 2023Omgaan met kritiek Fotoreportage
do, 7 sep 2023De betekenis van een altaar Fotoreportage
wo, 6 sep 2023Afscheid Liesbeth Stalmeier als BG Onderwijs
zo, 3 sep 2023Lose your life and find it!
za, 2 sep 2023Reünie van de Wereldjongerendagenreis
zo, 27 aug 2023Niet bang zijn, je geloof belijden en verbonden blijven met de gemeenschap
za, 26 aug 2023'Ik wil heilig worden' Fotoreportage
wo, 23 aug 2023Maria, voorbeeld en voorspraak Fotoreportage
zo, 20 aug 2023Tel ik wel mee? Fotoreportage
di, 15 aug 2023Hollen of stilstaan? Gaan we te snel of zijn we te passief? Fotoreportage
zo, 13 aug 202315 Augustus: Maria Tenhemelopneming
zo, 13 aug 2023Omgaan met stress en spanning
wo, 9 aug 2023Mgr. Gallagher bedankt voor het bezoek
wo, 9 aug 2023Is het bisdom de grote vijand als het over kerksluitingen gaat?
ma, 7 aug 2023Na de WJD: roepingen viering van de Neocatechumenale Weg Fotoreportage
zo, 6 aug 2023Slotmis met de paus in Parque Tejo Fotoreportage
za, 5 aug 2023Wereldjongerendagen: Pelgrimage naar het veld en de wake Fotoreportage
vr, 4 aug 2023Een dag van barmhartigheid… De WJD in Lissabon Fotoreportage
 
meer berichten vindt u in het archief