Arsacal
button
button
button
button


De meest actuele nieuwsberichten:

In gesprek met jongeren van CDA en CU
zomerschool in Heiloo
Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 11 augustus 2020 - 213 woorden
plaatje Van maan­dag 10 tot donder­dag 13 au­gus­tus zijn jon­ge­ren van het CDA (CDJA) en de Christenunie (PerspectieF) bijeen in Heiloo voor een zomer­school waarin het personalisme centraal staat. Maan­dag­mid­dag was ik er voor een gesprek over antropo­lo­gie en personalisme als waar­den die ten grond­slag liggen aan de sociale leer van de katho­lie­ke kerk, een visie op mens en maat­schap­pij die door chris­te­nen en anderen wordt gedeeld. Lees verder


Sluiting dreigt voor Ons' Lieve Heer op Solder
Monument voor verdraagzaamheid
Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 11 augustus 2020 - 592 woorden
plaatje Samen met het Rijks­mu­seum hoort ‘Ons’ Lieve Heer op Solder’ tot de oudste musea van Am­ster­dam. Musea hebben het niet ge­mak­ke­lijk door de Corona-crisis, maar voor ‘Ons’ Lieve Heer op Solder’ komt daar nu bij dat de subsidie onverhoeds wordt inge­trok­ken. Wat wordt de toe­komst van dit vijf jaar gele­den nog compleet gerestaureerde en ver­bouwde museum dat een ‘schuil­kerk’ her­bergt in oor­spron­ke­lijke staat en een volstrekt uniek beeld geeft van meer dan drie eeuwen Am­ster­damse (en Vaderlandse) ge­schie­de­nis? Lees verder


Geduld en doorzettingsvermogen...
Laat je niet ontmoedigen... (19e zondag door het jaar A)
Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 9 augustus 2020 - 1276 woorden
plaatje Zondag 9 au­gus­tus (19e zon­dag door het jaar A) ston­den we stil bij de ramp in Beiroet en hoor­den we in de Mis over Elia die God vond niet in de storm en de aard­be­ving, maar in het zachte suizen van een bries. Zo is het ook voor ons: je moet de stormen in je leven vaak voorbij laten trekken, met geduld en volhar­ding, totdat je in het suizen van die zachte bries Gods stem weer kunt horen... Lees verder


Enkele indrukken van de priestervakantie
Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 7 augustus 2020 - 393 woorden
plaatje Zater­dag 8 au­gus­tus is de pries­ter­va­kan­tie ten einde. Acht dagen waren we in Oos­ten­rijk waar gelukkig niet heel veel Corona is. Het was weer een mooie erva­ring. Een paar indrukken. Lees verder


Priestervakantie Fotoreportage
Nieuws - gepubliceerd: zondag, 2 augustus 2020 - 446 woorden
plaatje Vrij­dag 31 juli is de pries­ter­va­kan­tie be­gon­nen die we jaar­lijks or­ga­ni­se­ren. Dit keer is de bestem­ming Oos­ten­rijk, Stift Göttweig. Lees verder


Spannende tocht - corona-proof - langs allerlei monsters
De wezens van de kathedraal
Nieuws - gepubliceerd: zondag, 26 juli 2020 - 176 woorden
plaatje Tot 25 ok­to­ber is het moge­lijk een tocht te maken langs de monsterach­tige figuren die bij de bouw op het dak van de ka­the­draal en elkers zijn aan­ge­bracht. De tocht gaat over het dak over speciaal geconstrueerde loopbruggen, door allerlei gangetjes en torentjes. Ook is het moge­lijk de torens te beklimmen. Lees verder
zo, 26 jul 2020Waarom stranden zovele relaties?
do, 23 jul 2020‘Hoe verder’ met deze crisis en erna... Video
di, 21 jul 2020Hoe kan het missionair karakter van onze parochies worden versterkt?
zo, 19 jul 2020Als je weinig waardering of zelfs tegenwerking ervaart
zo, 19 jul 2020Rijk en druk? Het is tijd voor bezinning!
di, 7 jul 2020Met het dekenaat Haarlem in Driehuis bijeen
ma, 6 jul 2020Tienerkamp 'Break out' toch een succes!
ma, 6 jul 2020Wat doen we met deze crisis?
zo, 5 jul 2020Is het glas half leeg of toch half vol?
zo, 5 jul 2020Zending en zegen voor jongeren van The Missionary School
za, 4 jul 2020Paul Bindels priester gewijd in weer meer gevulde kathedraal Fotoreportage
vr, 3 jul 2020Afscheid Patrick Chatelion Counet van de KNR
wo, 1 jul 2020Portret van Bisschop Punt onthuld Fotoreportage
wo, 1 jul 2020Boodschap van paus Franciscus voor bisschop Punt Fotoreportage
wo, 1 jul 2020In gesprek...
ma, 29 jun 2020Seminarie-rector Luc Georges 25 jaar priester
ma, 29 jun 2020Sint Urbanuskerk in Bovenkerk op weg naar herstel Fotoreportage
zo, 28 jun 2020Wat verwacht je van God?
za, 27 jun 2020Dinsdag 30 juni - The Missionary School in beeld Video
 
meer berichten vindt u in het archief
 
Getijdengebed
Getijdengebed
Bisdom nieuws

Nieuws van Bisdom Haarlem-Amsterdam

Rkactiviteiten

Activiteiten in Bisdom Haarlem-Amsterdam

RKDocumenten

Nieuws van RKDocumenten.nl