Arsacal
button
button
button
button


De meest actuele nieuwsberichten:

Eerste stafvergadering na 'wisseling van de wacht'
Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 4 juni 2020 - 68 woorden
plaatje Donder­dag 4 juni was de eerste staf­ver­ga­de­ring van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam na de wisseling van bis­schop. De ver­ga­de­ring - op corona-afstand - had daarom een extra fees­te­lijk karakter door een ge­za­men­lijke maal­tijd - met dezelfde afstand - na afloop. Later die mid­dag was er ook een ont­moe­ting met de mede­wer­kers Lees verder


Fotoserie bisschopswissel Fotoreportage
Nieuws - gepubliceerd: maandag, 1 juni 2020 - 26 woorden
plaatje Van de pontificale Eucha­ris­tie­vie­ring op Tweede Pinkster­dag, maan­dag 1 juni 2020, om 12.00 uur en van de online pers­con­fe­ren­tie om 15.00 uur heeft foto­graaf Ramon Mangold een mooie foto­se­rie gemaakt. Lees verder


Brief bij het aantreden als bisschop
Nieuws - gepubliceerd: maandag, 1 juni 2020 - 1241 woorden
plaatje Bij het aantre­den als bis­schop van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam heb ik een brief ge­schre­ven. Door de bij­zon­dere omstan­dig­he­den vanwege het corona­vi­rus wil ik mij graag middels deze brief tot u richten. Lees verder


Homilie bij intredemis in de kathedraal Fotoreportage
met Mgr. Punt en mgr. De Jong, een nieuw begin in klein gezelschap
Nieuws - gepubliceerd: maandag, 1 juni 2020 - 1097 woorden
plaatje Maan­dag 1 juni om 12.00 uur werd in Rome en elders het ont­slag bekend gemaakt van Mgr. Jozef Punt als bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam en van het Militair Or­di­na­ri­aat (leger­bis­schop). Mgr. Everard de Jong volgt hem als leger­bis­schop op en voor mij begint daar­mee de taak als bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, maar dat was al eerder bekend. Lees verder


We zullen over grenzen gaan...
De kracht van de heilige Geest
Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 31 mei 2020 - 1166 woorden
plaatje Op Pink­ste­ren was ik in de ka­the­draal voor de heilige Mis. Met een bij­zon­der gebeuren erbij: tij­dens de Mis dwarrel­den rozen­blaadjes uit de koepel van de ka­the­draal als teken van de Geest die zich in tongen van vuur boven de apos­te­len bevond. We zijn beperkt en begrensd als mens, maar die Geest kan ons vrij maken. Lees verder


Heeft geloven waarde? Fotoreportage
‘Zalig zij die geloofd heeft’ - Feest van O.L. Vrouw ter Nood
Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 31 mei 2020 - 1019 woorden
plaatje "Zalig zij die geloofd heeft", zo wordt Maria aan­ge­spro­ken in het evan­ge­lie (Lc. 1, 45). Je kunt veel geloof hebben, een beetje of helemaal geen geloof. Maakt het veel verschil? We ston­den stil bij de waarde van geloven. Het feest van Onze Lieve Vrouw ter Nood is dit jaar wel gevierd in Heiloo, ook met de pontificale Mis en de pro­ces­sie maar zonder aanwe­zige gelo­vi­gen. Die kon­den alles volgen via de live-stream van ka­the­draal TV, ter plaatse knap ver­zorgd door enkele se­mi­na­risten. Lees verder
za, 30 mei 2020Bijzondere viering op tweede Pinksterdag
za, 30 mei 2020Kathedraal corona-proof gemaakt Fotoreportage
do, 28 mei 2020Zr. Magnifica viert zilveren kloosterfeest
do, 28 mei 2020Laatste bisdomstafvergadering voor mgr. Punt
wo, 27 mei 2020Dekens op Corona-afstand in Heiloo bijeen
do, 21 mei 2020Op Corona-afstand, voor de kinderen in de kampen
do, 21 mei 2020Gebed op Hemelvaartsdag
do, 21 mei 2020Kijk naar de toekomst!
di, 19 mei 2020Herinneringen aan H. paus Johannes Paulus II
ma, 18 mei 2020Groet aan de vormelingen van mgr. Hendriks Video
zo, 17 mei 2020How will we be saved? Fotoreportage
di, 12 mei 2020Conferentieserie Mariologie
zo, 10 mei 2020Gebed op Moederdag
zo, 10 mei 2020Laat je hart niet verontrust worden...
za, 9 mei 2020Maria in de Heilige Schrift Video
vr, 8 mei 2020Alles wat je wilde vragen.... Video
ma, 4 mei 202075 jaar vrijheid in eenvoud herdacht Fotoreportage
zo, 3 mei 2020English Mass prepared by El Shaddai in the Cathedral church
za, 2 mei 2020Open dag Sint Bonifatius-instituut on-line
 
meer berichten vindt u in het archief
 
Getijdengebed
Getijdengebed
Bisdom nieuws

Nieuws van Bisdom Haarlem-Amsterdam

Rkactiviteiten

Activiteiten in Bisdom Haarlem-Amsterdam

RKDocumenten

Nieuws van RKDocumenten.nl