Arsacal
button
button
button
button


De meest actuele nieuwsberichten:

Kerkelijk spreken over (homo-)seksualiteit
interview in Katholiek Nieuwsblad
Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 16 april 2021 - 226 woorden
plaatje Vrij­dag 16 april verscheen het Katho­liek Nieuws­blad met een gesprek dat ik met Eric Holthues had voor de krant naar aan­lei­ding van het onlangs ver­sche­nen ant­woord van de Con­gre­ga­tie voor de ge­loofs­leer over het inzegenen van homo­re­la­ties. Anton de Wit deed ver­slag. Lees verder


Verschillende bezoeken...
Overste blauwe zusters in Haarlem
Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 16 april 2021 - 122 woorden
plaatje De afgelopen dagen zijn ver­schil­lende bezoekers langs geweest om over allerlei zaken te praten, over pa­ro­chies, het semi­na­rie. Ook de provinciale overste van de 'blauwe zusters' kwam langs. Zo is te zien dat met respect voor de Corona-regels het ker­ke­lijk leven toch ook verder moet. En daar is overleg voor nodig. Lees verder


Divine Mercy Feast 2021 Fotoreportage
Celebration in the Cathedral church
Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 11 april 2021 - 1143 woorden
plaatje In the ca­the­dral church in Haar­lem a Divine Mercy feast was celebrated, which still can be watched on 'Ka­the­draal TV', organized by the Divine Mercy Apostolate Holland. After half an Hour of adoration of the Blessed Sacra­ment the Pontifical holy Mass started, during which I delivered the sermon you find here below. Lees verder


Lees hier wat je echt niet kunt missen! Fotoreportage
Altaarwijding op Zondag van de Barmhartigheid in de Kathedraal
Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 11 april 2021 - 1218 woorden
plaatje Zondag 11 april was Beloken Pasen: het octaaf van Pasen wordt hiermee afgesloten. Tege­lijk is deze dag "zon­dag van de Barm­har­tig­heid". In de ka­the­draal werd bovendien het nieuwe altaar voorlopig in gebruik geno­men. Vica­ris-generaal en Plebaan mgr. Bart Putter con­ce­le­breerde. Maar wat heb je in het leven beslist nodig en wat kun je eigen­lijk wel missen? Lees verder


Nieuw altaar van de kathedraal en promotiefilmpjes
Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 10 april 2021 - 406 woorden
plaatje Op de zon­dag van de barm­har­tig­heid - Beloken Pasen - zal het nieuwe altaar van de ka­the­draal alvast wor­den gezegend; deze week wer­den ook teasers opgeno­men voor het ka­the­draal-pro­gram­ma "geloof in geluk". Wat is dat allemaal? Lees verder


Getuige van de verrezen Heer!
Diakenwijding in Bovenkarspel
Overweging Preek - gepubliceerd: maandag, 5 april 2021 - 1083 woorden
plaatje Op tweede Paas­dag vond in Bo­ven­karspel de diaken­wij­ding plaats van Wim Zurlohe die ook als diaken in West-Friesland Zuid Oost werk­zaam zal blijven. In een prach­tig met bloemen versierde H. Martinus­kerk vond de wij­ding plaats, na­tuur­lijk met alle beper­kingen qua aantal aanwe­zigen, qua afstan­den enzo­voorts die bij deze Corona-tijd 'normaal' zijn. Lees verder
zo, 4 apr 2021Wat zie je als je kijkt?
zo, 4 apr 2021Een Paasgebed
za, 3 apr 2021Dit licht zal dan sterker stralen... Fotoreportage
vr, 2 apr 2021Zal de leugen triomferen?
vr, 2 apr 2021Jezus volgen...
do, 1 apr 2021Wat heb je nodig om christen te zijn?
wo, 31 mrt 2021Chrismamis in de kathedraal
ma, 29 mrt 2021Muzikale oproep voor vrede door Nederlandse kinderen en militair orkest bij VN
zo, 28 mrt 2021Palmzondag: de afrekencultuur in actie....
za, 27 mrt 2021Besturencursus van start met 35 deelnemers
za, 27 mrt 2021Meditaties rond het lijden en de verlossing
vr, 26 mrt 2021Donatus op bezoek
do, 25 mrt 2021Kansen(on)gelijkheid in het onderwijs
wo, 24 mrt 2021Vicaris Bruggink gepromoveerd tot doctor in de theologie Fotoreportage
zo, 21 mrt 2021Moeilijke keuzes maken....
zo, 21 mrt 2021H. Mis en aanstelling communiebedienaar in Uitgeest
za, 20 mrt 2021De Stille omgang ging door... in Krakau Fotoreportage
vr, 19 mrt 2021Meer aandacht voor het gezin...
wo, 17 mrt 2021Op bezoek bij Emile Roemer
 
meer berichten vindt u in het archief