Arsacal
button
button
button
button


De meest actuele nieuwsberichten:

Oecumene: verdeeldheid doet pijn
Oecumenisch symposium in Nieuwveen
gepubliceerd: donderdag, 27 april 2017
In het protestantse kerkje van Nieuwveen werd op woensdag 26 april een oecumenisch symposium gehouden, georga­ni­seerd vanuit de Protestantse kerk (PKN) en de Rooms Katholieke Clara Franciscus Federatie, de samenwerkende parochies van de regio. Ds. Arjan Plaisier en ik hebben een inleiding gegeven over de de kracht en de pijn van de oecumene. Die pijn was inderdaad voelbaar.


Identiteit van katholiek onderwijs in onze samenleving
Lezing op VKLO-dag
gepubliceerd: dinsdag, 21 maart 2017
Op 21 maart waren de bisschoppelijk gedelegeerden voor het onderwijs in Zwolle bijeen voor hun vergadering en zij schoven aansluitend aan bij de ontmoetings- en inspiratiedag van de Vereniging Katholieke Leraren Opleidingen (VKLO), bij welke gelegenheid ik onderstaande lezing heb gehouden.


Overheid, handhaaf Sila!
Ledenadministratie kerken
gepubliceerd: zaterdag, 21 januari 2017
De Overheid houdt een internet­consultatie met betrekking tot het al dan niet verstrekken van gegevens uit de basis­administratie personen aan SILA, de inter­kerkelijke leden­administratie waar ook de katholieke kerk aan meedoet. Hieronder mijn reactie.


Wil de paus vrouwelijke diakens?
Een antwoord van de paus en een document van de Theologische commissie
gepubliceerd: zaterdag, 28 mei 2016
Paus Franciscus heeft in antwoord op een vraag over de mogelijkheid van vrouwelijke diakens gesproken. Het gebeurde tijdens een ontmoe­ting met hogere oversten en de vraag en het antwoord waren spontaan en informeel. De paus ging er uitgebreid op in ook omdat die vraag hem ooit nogal geïnteres­seerd had. Heeft de paus werkelijk een opening gegeven naar het vrouwelijk diakonaat?


Het celibaat van de priester
gepubliceerd: vrijdag, 27 mei 2016
Een priester of seminarist kan niet volstaan met het aan­vaarden van het celibaat als iets wat er nu een­maal bij hoort. Het is een levens­keuze die nauw samen­hangt met de betekenis van het priester­schap. De Kerk heeft de celibaats­ver­plich­ting van de priesters door de eeuwen heen bewaard.
di, 24 mei 2016The mission of Catholic schools and religious education
ma, 18 apr 2016Hoe men godsdienst verdringt uit de publieke ruimte...
vr, 28 aug 2015Wat komt er uit de bisschoppensynode over het gezin (oktober a.s.)?
wo, 22 okt 2014Iedereen ter communie?
do, 4 sep 2014Krimp in de regio: Minder identiteit voor de school?
vr, 13 jan 2012De veilige school
vr, 16 dec 2011Het celibaat van de priester
 
meer berichten vindt u in het archief