Arsacal
button
button
button
button


De meest actuele nieuwsberichten:

Nieuwe pastoor voor samenwerkingsverband H. Familie geïnstalleerd
Ruben Torres wil er zijn voor God en de mensen
Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 23 januari 2022 - 1346 woorden
plaatje Zondag­mid­dag 23 januari heb ik in de Maria­kerk in Heems­kerk pastoor Ruben Torres geïnstalleerd als pastoor pastoor van Wijk aan Zee, Velsen Noord, Beverwijk, Uitgeest, Castricum, Bakkum en Heems­kerk: het samen­wer­kings­ver­band de heilige Familie. Met steun van de andere pries­ters en de diakens, het kerk­bestuur en al de vrij­wil­li­gers wil hij een luis­te­rende pries­ter zijn, er voor God en voor de mensen zijn. Lees verder


Wat moeten we leren van The Voice? Fotoreportage
Patroonsfeest en onderscheidingen in Ilpendam
Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 23 januari 2022 - 1432 woorden
plaatje Deze zon­dag stond ik na­tuur­lijk ook stil bij het gebeuren dat deze week heel Neder­land schokte: het mis­bruik bij The Voice. In de preek (hier­on­der) en aan het eind van dit bericht ga ik er op in. Zondag 23 januari was ik in Ilpen­dam voor de vie­ring van het Patroons­feest (de heilige Sebastianus wordt op 20 januari gevierd maar een patroons­feest wordt ge­woon­lijk ver­plaatst naar de zon­dag) en voor het uireiken van onder­schei­dingen. Lees verder


Op bezoek in Casa Migrante... Fotoreportage
Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 21 januari 2022 - 339 woorden
plaatje In Am­ster­dam bestaat al sinds vele jaren Casa Migrante, een plaats waar Spaans­spre­kende mi­gran­ten terecht kunnen voor hulp bij allerlei vragen, eerstelijns hulp­ver­le­ning, waar zij taalles kunnen krijgen, gebruik kunnen maken van een biblio­theek en ge­meen­schap en gezellig­heid kunnen vin­den. Het gaat om een ini­tia­tief van de inmiddels overle­den pater Carmeliet Theo Beusink. Vrij­dag 21 januari was ik er op bezoek. Lees verder


Ireneüs van Lyon is voortaan ‘kerkleraar’
Doctor unitatis: leraar van de eenheid
Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 21 januari 2022 - 248 woorden
plaatje In deze week van gebed voor de een­heid van de chris­te­nen (18-25 januari) heeft paus Fran­cis­cus een bete­ke­nis­volle stap gezet: de H. Ireneüs van Lyon (+202) is tot kerk­le­raar uit­ge­roe­pen, met de titel: leraar van de een­heid. Het oecu­me­nisch gesprek met de Oosterse kerken staat onder zijn patronage. Lees verder


Retrouvaille, hulp in je relatie
Een internationale gemeenschap begint in Nederland
Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 21 januari 2022 - 337 woorden
plaatje In dit jaar dat binnen de katho­lie­ke kerk bij­zon­der aan gezin en familie is gewijd, wordt extra aan­dacht gevraagd voor families en realties in moei­lijk­he­den. Op 6 no­vem­ber ont­ving paus Fran­cis­cus een zes­hon­derd leden van ‘Retrouvaille’ een we­reld­wijde ge­meen­schap van mensen die zich ervoor inzetten om koppels in moei­lijk­he­den bij te staan. Vrij­dag 21 januari ontmoette ik de Neder­landse ver­te­gen­woor­digers van Retrouvaille die ook bij de au­diën­tie waren geweest: Gerard en Elena Dijkstra. Lees verder


Brief aan priesters, diakens, pastoraal werkers en catechisten
Nieuws - gepubliceerd: maandag, 17 januari 2022 - 537 woorden
plaatje Ik heb een brief gestuurd aan alle pries­ters, diakens, pas­to­raal werkers en cate­chisten die werk­zaam zijn in ons bisdom. Met deze brief probeer ik hen een hart onder de riem te steken en geef ik hand­vat­ten om door te blijven gaan met hun essentiële werk. Lees verder
zo, 16 jan 2022Gewoon maar weer doorgaan na Corona? Fotoreportage
za, 15 jan 2022Actie kerkbalans: samen voor de Kerk van vandaag en morgen
wo, 12 jan 2022Bezoek aan dekenaat Purmerend
zo, 9 jan 2022God kent geen onderscheid van persoon...
di, 4 jan 2022De naam van Jezus en nieuwe katholiek
zo, 2 jan 2022Hoe leef je? Hoe reageer je op wat pijn doet en onzeker maakt?
zo, 2 jan 2022Nieuwjaarsnacht vanaf de kathedraal
za, 1 jan 2022Vrede en vreugde!
vr, 31 dec 2021Gebed aan het begin van het nieuwe jaar
zo, 26 dec 2021Huwelijk, gezin, familie: de vreugde en de pijn...
za, 25 dec 2021Kerst voor de armen en de vrienden van de straat Fotoreportage
za, 25 dec 2021Licht en duisternis: de menselijke factor
za, 25 dec 2021Geen geestelijke 'lock down'
do, 23 dec 2021Nieuw kunstwerk voor de kathedraal
wo, 22 dec 2021Kerst in de kathedraal
ma, 20 dec 2021Hier vindt u de kerkelijke Corona updates!
zo, 19 dec 2021Wat maakte de persconferentie bij je los?
za, 18 dec 2021Overwegingen bij het C jaar verschenen Fotoreportage
za, 18 dec 2021H. Vormsel in de kapel van de Vrouwe van alle Volkeren Fotoreportage
 
meer berichten vindt u in het archief