Arsacal
button
button
button
button


De meest actuele nieuwsberichten:

De Begenadigde: Maria als teken van de voltooiing
gepubliceerd: zondag, 24 april 2016
De geboorte van Jezus Christus komt in het Lucas-evangelie niet alleen naar voren als een hoogtepunt maar ook als een definitieve wending in de geschiedenis. Niet voor niets zegt de engel tot Maria dat Jezus, de beloofde Verlosser, voor eeuwig koning zal zijn. Dit escha­to­lo­gisch accent wordt versterkt door de impliciete verwijzing naar oud­tes­ta­men­tische passages


Paus Johannes Paulus II en de Maagd Maria
Maria in het leven van de paus
gepubliceerd: dinsdag, 29 november 2011
Het is algemeen bekend dat de dienaar Gods paus Johannes Paulus II een grote liefde en verering voor de maagd Maria had. Dat blijkt uit de wapenspreuk “Totus tuus” (“Geheel de uwe”) die hij gekozen had en waarvan de woorden het begin vormen van een akte van totale toe­wijding aan de moeder van God . Dat blijkt ook uit de geschiedenis van zijn priesterroeping waarover deze paus terugblikkend bij gelegenheid van zijn gouden priesterjubileum, schreef.