Arsacal
button
button
button


Laat je inspireren door de gemeenschap van alle heiligen

Allerheiligen

overweging_preek - gepubliceerd: zondag, 1 november 2015
Jan Jaap van Peperstraten in de H. Bavokerk (1) en in gesprek met de mensen (2)
Jan Jaap van Peperstraten in de H. Bavokerk (1) en in gesprek met de mensen (2)

Op het hoog­feest van Aller­heiligen heb ik de Eucha­ris­tie gevierd in de H. Bavokerk in Heemstede waar Jan Jaap van Peperstraten als acoliet assis­teerde. Hij wordt op 14 november in Heiloo tot diaken gewijd en doet zijn pastorale jaar in de parochies van het Klaverblad (Heemstede, Bennebroek, Vogelenzang). Op 15 november zal hij voor de eerste keer assisteren als diaken in de O.L. Vrouwe Hemelvaart in Heemstede, waar dan tevens de nieuwe pastoor Jacques Quadvlieg wordt geinstalleerd en vicaris Gerard Bruggink afscheid neemt.

Homilie

Samen

Het doet mij altijd goed
als ik een bijzondere gebeur­te­nis
mee mag maken
waarbij je met vele mensen
samen het geloof mag vieren
zoals bij­voor­beeld de bede­vaart
die we dit voorjaar met het bisdom
naar Rome hebben gemaakt
of de wereld­jonge­ren­dagen
die volgend jaar weer worden gehouden.
U heeft het misschien zelf ook weleens meegemaakt
dat U met duizenden pelgrims
de lichtprocessie in Lourdes deed
of in Taizé een viering hebt meegemaakt
of zo’n soort andere mooie gelegenheid.
Het doet goed als je merkt
dat je lang niet de enige bent
die in ons geloof, in de kerk, in Maria
een bron van kracht en inspiratie vindt.
Daarom doen zulke gelegenheden
ons geestelijk goed.
Het hoeft niet altijd heel massaal te zijn,
het kan ook een gebeds­groep zijn
of iets dergelijks.
Zelf was ik deze zomer op een retraite
in Frankrijk.
Bijna honderd mensen namen daaraan deel,
heel wat jongeren
en zelfs gezinnen.
Een week lang, in stilte,
mensen biddend, mediterend, zingend,
het geloof vierend.
Dat vond ik wel heel inspirerend.

Wij worden erdoor gesterkt
als we samen met andere mensen
ons geloof kunnen beleven,
als je mag merken
dat er ook in anderen vuur en Geest is,
dat het niet allemaal plat en vlak is.

Accu opladen

Het is daarom ook best wel aan te raden
om gelegenheden op te zoeken
waar we ons geloof kunnen sterken
de geestelijke accu op kunnen laden.
Ook voor kinderen en jonge mensen
zijn dit soort ervaringen
heel belangrijk.
Soms is het even een stap
om er op uit te gaan
en als je het doet
weet je weer en ervaar je weer
hoe goed dat is.

Eilandjes

Waarom hebben we daar innerlijk
zo’n behoefte aan?
Natuurlijk komt dat mede
omdat we ons als gelovige katholieken
vaak eilandjes voelen
in een samenleving die niet zo denkt en leeft,
waar godsdienst geen rol meer
lijkt te mogen spelen.

En iedere mens heeft nieuwe impulsen nodig,
dat is met alle dingen zo
- als je maar in je stoel blijft zitten,
word je vanzelf somber en depressief -
maar dat geldt zeker ook voor ons geloof,
voor het vertrouwen en het vuur in ons hart.

Gemeen­schap

En er is nog een andere reden
en die reden vieren we vandaag:
we zijn als gelovigen verbonden
met mensen over de hele wereld
en met mensen die ons zijn voorgegaan:
de gemeen­schap van de heiligen,
die wij iedere zondag
in de ge­loofs­be­lij­de­nis vermelden.
Bij heiligen moeten we in dit verband niet denken
aan beelden op een sokkel,
maar aan mensen van vlees en bloed,
met hun eigen strijd,
hun eigen vragen en problemen.
Het gaat vandaag ook niet alleen
om heiligverklaarde mensen,
maar om al die mensen
die met hun geloof geprobeerd hebben
van hun leven iets moois te maken.

Aller­heiligen - Allerzielen

Wij zijn verbonden met zoveel mensen
die ons zijn voorgegaan.
Morgen is het Allerzielen
en gedenken we de doden
en bidden we voor hun zielenrust:
“Geef, Heer, de eeuwige rust aan allen
die ons in de dood zijn voorgegaan”,
zo bidden wij;
talrijke liefdevolle en geliefde mensen zijn daarbij
en we hopen hen weer te zien
in de hemel.
En vandaag is het dit wat wij gedenken:
we zijn allemaal bestemd
om door dit aardse tranendal
- want dat is het toch vaak voor heel veel mensen -
heen te gaan
en gelukkig verenigd te worden
met al die dierbare mensen
die ons zijn voorgegaan
en die ons vaak een mooi voorbeeld hebben gegeven
van liefde en geloof,
mensen die voor ons
een bron van inspiratie zijn,
van wie we veel goeds hebben ontvangen,
het geloof doorgegeven hebben gekregen.
Voor veel mensen zijn het dan hun ouders
waar ze het eerst aan denken
of een man of vrouw;
anderen zullen stilstaan bij een bijzonder iemand
die op hun levenspad is gekomen
en die veel voor hen heeft betekend.

Nee, we lopen niet alleen
onze pelgrimstocht door het leven,
we zijn verbonden met anderen
in de gemeen­schap der heiligen,
mensen die ons geïnspireerd hebben,
zoals er ook nu mensen leven
aan wie we met liefde denken
en die ons geloof, hoop en liefde doorgeven.

Geen succesverhaal

Het evangelie van deze Aller­heiligendag
laat ons de zaligsprekingen horen,
die zijn gericht tot mensen
die het niet hebben gemaakt,
die niet beantwoorden
aan een standaard succes-verhaal.
Het zijn niet de mensen
die op de voorgrond staan in de maat­schappij,
die bekend en beroemd zijn
maar het over God nooit hebben,
tenzij als stopwoordje.
De mensen die in het evangelie
worden genoemd
zijn mensen die een verlangen hebben,
die omzien naar anderen,
die mensen samenbinden,
die ook de minste kunnen zijn;
het zijn sowieso al mensen
die een loon verwachten in de hemel:
dat betekent dat ze niet denken dat alles
alleen maar uit het aardse bestaan moet komen.
Het is niet zo dat zij zeggen:
als ik niet vier keer per jaar op vakantie kan,
een mooie auto en relatie heb,
gezond ben, het fijn heb
en me van alles kan permitteren,
heb ik niet geleefd.
Want in hun hart
is er een uitzien naar een beter leven.

Zachte krachten

Zalig de armen van geest,
zalig de treurenden,
de zachtmoedigen,
zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
de barmhartigen,
de zuiveren van hart,
de vredebrengers,
zalig die worden vervolgd, beschimpt en gelasterd.
Die woorden van de Heer
zijn gericht tot mensen
die als het ware de zachte krachten
in de samenleving vormen,
die zout der aarde en zuurdesem proberen te zijn,
iets bij willen dragen
aan een rechtvaardige samenleving
en het koninkrijk van God.

Inspiratie

Met zulke mensen is het ooit begonnen:
eenvoudige mensen,
meer of minder geleerd,
dat deed er niet toe,
En in heel de ge­schie­de­nis daarna
komen we zulke mensen tegen:
dat is de gemeen­schap der heiligen,
mensen die een voorbeeld zijn,
die ons inspireren
om niet alleen voor het hier en nu te leven.

Dat is de uit­no­di­ging van deze Aller­heiligendag:
laat je inspireren
door die mensen
die leven voor mooie idealen,
voor alles wat goed en mooi is,
die leven voor God.
Zoek hen op,
neem aan hen een voorbeeld,
volg het na,
wees een vredebrenger,
een barmhartige,
een zuivere van hart,
maak deel uit
van die gemeen­schap van de heiligen.

AMEN.

Terug