Arsacal
button
button
button
button


Palmzondag: wereldjongerendag: Rejoice!

In Langedijk (noord Scharwoude)

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 30 maart 2012 - 196 woorden
Palmzondag: wereldjongerendag: Rejoice!

Verheug je op een mooi weekend uit in Lange­dijk!

Op zon­dag 1 april 2012 wordt we­reld­wijd voor de 27e keer de Wereld­jon­ge­renDAG gevierd. Zo ook in Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, waar er zelfs een heel weekend van wordt gemaakt (hét Wereld­jon­ge­ren­week­end!).

Jon­ge­ren uit het hele bisdom wor­den dit jaar op zater­dag 31 maart 2012 uit­ge­no­digd om bijeen te komen in Lange­dijk. Om 17.00 uur start hier het Wereld­jon­ge­ren­week­end. Het gehele weekend staat in het teken van het thema Rejoice!, afgeleid van het thema dat de paus voor deze Wereld­jon­ge­ren­dag heeft uitgekozen. De nacht van zater­dag op zon­dag zal wor­den door­ge­bracht in gast­ge­zinnen, voor veel jon­ge­ren een unieke erva­ring!

Het is ook moge­lijk om op zon­dag bij het pro­gram­ma aan te sluiten. Op deze Wereld­jon­ge­renDAG zal de nieuwe hulp­bis­schop van het Bisdom: Mgr. Hendriks voor­gaan in de eucha­ris­tie­vie­ring en zijn er talrijke work­shops rondom de gebie­den actief, ont­moe­ting, crea­tief en ver­die­ping. De dag zal wor­den af­ge­slo­ten met een heer­lijk diner.

In­for­ma­tie

Datum: 31 maart en 1 april 2012
toegang weekend: €17,50
toegang zon­dag: €7,50
leef­tijd: 16-30 jaar
Locatie: R.K. Pa­ro­chie Sint Jan de Doper, Dorps­straat 516, 1723 HG Noord-Scharwoude (Lange­dijk)

Meer info en aanmel­den: www.jong­bis­domhaarlem.nl of 023-5112635

De 27e Wereld­jon­ge­renDAG wordt geor­ga­ni­seerd door het jon­ge­ren­plat­form.

Terug