Arsacal
button
button
button
button


Zalig Kerstmis met veel vreugde, vrede, geloof, vertrouwen en naastenliefde!

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 24 december 2015 - 209 woorden
Zalig Kerstmis met veel vreugde, vrede, geloof, vertrouwen en naastenliefde!

Van harte wens ik ie­der­een een zalig kerst­mis toe!

A blessed Christmas! Gesegnete Weih­nach­ten! Un buon e santo Natale! Feliz Navidad! Joyeux Noël! Gaudium et pax in Domini Nativitatis sollemnitate!

Dat typisch katho­lie­ke woord 'zalig' slaat niet op het kerst­di­ner, maar het is uitdruk­king van de wens dat dit kerst­feest ons en allen ook gees­te­lijk goed mag doen, naar héél de mens, lichaam en ziel, dat het ons tot mooiere, betere mensen mag maken. Daar wordt ook heel de wereld beter van! Want het begin van de ver­be­te­ring van de wereld, ligt toch echt in het hart van iedere afzon­der­lijke mens.... Kerst­mis is het feest van de geboorte van onze Ver­los­ser, Jezus Christus, en daarom uitdruk­king van ons verlangen naar eenvoud, vreugde, liefde, harmonie, geloof en aanbid­ding, alles wat we in het kerst­ver­haal zien, kortom naar een wereld die een voorsmaak en voor­be­rei­ding is van de hemel....

In dit jaar van Barm­har­tig­heid wens ik ons allen toe dat we in de geboorte van dit Kind, onze Ver­los­ser, de barm­har­tig­heid van God mogen ervaren. Heel concreet wordt die bele­ving in het sacra­ment van de biecht, daarom is dat voor wie dit bewust wil ont­van­gen verlangend naar ver­ge­ving, een erva­ring alsof je je mooiste kerst­feest viert.

Terug