Arsacal
button
button
button
button


Tienerdag met Mis en schaatsen

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 24 januari 2016 - 243 woorden
tijdens de Mis (click voor vergroting)
tijdens de Mis (click voor vergroting)
voorbede (click voor vergroting)
voorbede (click voor vergroting)
offergavenprocessie (click voor vergroting)
offergavenprocessie (click voor vergroting)

Zondag 24 januari werd een tiener­dag gehou­den die begon met de H. Mis in de kerk van de Aller­hei­ligste Drieëenheid in Bloe­men­daal. Daarna werd er geschaatst op het nabij­ge­le­gen ijs­baan.

Tieners kwamen uit onder meer Haar­lem, Zand­voort, Zaan­dam, Assendelft en andere plaatsen om deze dag mee te maken. Een goede opkomst. De intieme kerk van Bloe­men­daal was precies mooi van grootte om de groep te her­bergen.Een aantal tieners is ook actief bij Life Teen betrokken, een groep tieners die maan­de­lijks samen­komt in Haar­lem Oost.

De beel­den zijn van de Eucha­ris­tie­vie­ring, het schaatsen kon ik niet meer meemaken, maar de beide pries­ters die con­ce­le­breer­den, Nico Kerssens en Johannes van Voorst, waren daar wel bij. Rafaël luisterde de Mis muzikaal op en jon­ge­ren­wer­ker Matthijs Jansen van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam had alles voor­be­reid. De coördinator van de kosters­groep had haar zon­dag­mid­dag opgeofferd om in de kerk alles voor te berei­den.

Tijdens de preek ben ik inge­gaan op de indruk die het vin­den en voorlezen van de wet van God (eerste lezing) en het optre­den van Jezus (evan­ge­lie) maakten. God raakt ook ons hart aan en dat zijn eigen­lijk dé beves­tigende en rich­ting gevende momenten van ons leven.

In de kerk bevindt zich ook een kruis dat gemaakt is van op het strand aangespoeld wrakhout. Een mooi beeld: van het men­se­lijk wrakhout dat wijst op dood en ondergang is het verlossend en leven­brengd lij­den en sterven van Jezus Christus uitge­beeld.

Terug