Arsacal
button
button
button
button


Karmelietessen Vogelenzang: nieuwe zusters, een nieuw zorghotel

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 24 januari 2016 - 80 woorden
Aan de koffie (links mijn moeder)
Aan de koffie (links mijn moeder)

Zondag­mid­dag 24 januari bracht ik een bezoek aan de zusters Karme­lie­tes­sen in Vo­ge­len­zang om de vor­deringen te bekijken van het zorgho­tel dat daar wordt voor­be­reid en de alge­meen overste, moe­der Angelina en de nieuwe kandidate voor het reli­gi­euze leven te groeten.

De ap­par­te­menten krijgen lang­zaam vorm en komen er mooi uit te zien. De meeste woningen zijn verhuurd (aan twee pries­ters, een reli­gi­euze, enkele echtparen en alleenstaan­den), er zijn er nog enkele vrij.

Het bezoek werd af­ge­slo­ten met vespers en Lof.

Terug