Arsacal
button
button
button


“Er is te veel haat...”

Bijeenkomst Sant’ Egidio: Kerk van de barmhartigheid

nieuws - gepubliceerd: donderdag, 28 januari 2016

Van 28 tot 30 januari neem ik deel aan een bijeenkomst van Sant’Egidio in Rome. De eerste dag sprak de stichter van deze gemeen­schap, Andrea Riccardi.

Aan de inter­nationale ontmoeting nemen een tachtigtal bis­schop­pen deel. Ook van andere christelijke kerken en gemeen­schappen zijn vertegen­woor­digers aanwezig. Zo sprak ik deze ochtend de Lutherse bisschop van Oslo en de Roemeens orthodoxe bisschop voor Oostenrijk, Duitsland en Luxemburg.

Tijdens de inter­nationale ontmoeting zijn er inleidingen, uitwisselingen en praktische inzet voor de armen. Op woensdag­avond heb ik het uitdelen van brood aan mensen die op straat leven helaas gemist, maar vrijdag­middag zal ik me kunnen inzetten voor bejaarden, gehandicapten, zigeuners, gevangenen, zieken of een maaltijd voor vrienden van de straat.

De eerste ochtend begon het symposium na de heilige Mis - waarbij de Nederlandse priester­stu­dent Zeger Polhuis diende - met een inleiding door de stichter, prof. Andrea Riccardi, oud-minister. Hij zette de toon voor deze dagen die sterk gericht zijn op de problematiek waarin we nu leven: oorlog en geweld - een derde wereld­oor­log in stukjes, zegt paus Franciscus ervan -, vluchtelingen en terroristische groepen. Riccardi zei ervan: Er is te veel haat. Belangrijke achter­lig­gende oorzaken zag hij in de enorm gegeoeide periferieën van de steden en de corruptie. Hij legde uit hoe beide factoren armoede en een gespletenheid in de maat­schappij veroorzaken, die haat en geweld oproepen. Dit geweld kan alleen worden gestopt door gebed, liefde en barm­har­tig­heid, want er is geen andere weg om al die haat om te buigen dan door concrete vriend­schap. De barm­har­tig­heid is de moeder van al het goede...

Terug