Arsacal
button
button
button
button


Friezenkerk in Rome 875 jaar

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 2 februari 2016 - 106 woorden
de celebranten en diaken
de celebranten en diaken (foto: Teresa Murkens)
De kerk van de Friezen 875 jaar gewijd
De kerk van de Friezen 875 jaar gewijd (foto: Teresa Murkens)
met prins Jaime de Bourbon de Parme, ambassadeur
met prins Jaime de Bourbon de Parme, ambassadeur (foto: Teresa Murkens)

Zondag 31 januari heb ik de Mis gevierd in de Friezen­kerk in Rome op het feest van de kerk­wij­ding.

875 jaar gele­den werd de kerk gewijd en zij is de laatste der­tig jaar uitgegroeid tot een centrum voor de Neder­lan­ders in Rome. Iedere zon­dag is er om 10.30 uur een H. Mis en veel groepen hebben die op hun pro­gram­ma staan. Zo was deze zon­dag een groep stu­den­ten van een chris­te­lijke PABO uit Zwolle aanwe­zig. Diaken Kees van Duin hield de preek. Aan het eind van de vie­ring werd afscheid geno­men van Simon Beentjes die na een stage­pe­rio­de aan de ambassade bij de Heilige Stoel weer naar Neder­land ver­trok.

Terug