Arsacal
button
button
button
button


Vormselvieringen in Volendam

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 4 februari 2016 - 108 woorden

In deze weken ben ik bezig met het toedienen van het heilig Vormsel in Volen­dam. Na de pre­sen­ta­tie­vie­ring in de Maria­kerk, waar alle vor­me­lin­gen samen kwamen, wor­den ze in groepen van tussen de ongeveer veer­tig tot zeven­tig jongens en meisjes gevormd.

Op het moment dat ik dit schrijf zijn er vier mooie vormsel­vie­ringen geweest, de vijfde komt volgende week op 'vasten­avond', iets wat in andere delen van Neder­land volstrekt ondenk­baar zou zijn.

Leer­krachten, ouders, werk­groep, pastoor en kape­laan en na­tuur­lijk zan­gers, het koor Forever Young, mis­die­naars en kosters zetten zich ervoor in om alles goed te laten verlopen.

(de foto’s zijn gemaakt door videomario@online.nl)


de helft van de vormelingen van deze avond...
de helft van de vormelingen van deze avond...
toediening van het heilig vormsel
toediening van het heilig vormsel
toediening van het heilig vormsel
met pastoor Stomph en kapelaan Piets tijdens de opheffing

Terug