Arsacal
button
button
button
button


Life Teen Haarlem tien jaar!

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 22 februari 2016 - 238 woorden
Slotwoord Janet Schipper bij de viering van Life Teen
Slotwoord Janet Schipper bij de viering van Life Teen

Life Teen Haar­lem heeft de tienerleef­tijd bereikt: zon­dag 21 februari werd in de Haar­lemse Pastoor van Arskerk gevierd dat al tien jaar Janet Schipper, vrij­wil­li­gers en tieners maan­de­lijks op zon­dag­avond bij elkaar komen voor de Mis en een leuk, leer­zaam, en ver­die­pend pro­gram­ma.

Deze zon­dag was ik erbij om dit tweede lustrum mee te vieren in de Eucha­ris­tie, die werd gecon­ce­le­breerd door kape­laan Nico Kerssens en geassis­teerd door diaken Boris Plavcic die bin­nen­kort pries­ter zal wor­den gewijd. Ook pastoor A. Hendriks was bij de Mis aanwe­zig, die werd gezongen en begeleid door de Life Teen­band.

In de preek heb ik met enkele voor­beel­den (o.m. van Anna, een meisje dat abortus liet doen toen zij zeven­tien was en hoe zij daar­mee later in het reine kwam) willen laten zien hoe be­lang­rijk het is om af en toe even een mooie (geloofs)erva­ring op te doen en dat ook echt te zoeken. Dat is met name be­lang­rijk om de moei­lijke dingen in het leven met geloof en ver­trouwen te kunnen beleven. Daarom nam Jezus de apos­te­len Petrus, Johannes en Jakobus mee op een hoge berg om even Zijn heer­lijk­heid te ervaren. Al bleken ze daarboven op de berg het spreken over lij­den nog slaapverwekkend te vin­den, toch had­den ze iets mee­ge­maakt wat ze nooit zou­den vergeten.

We wensen Life Teen een heel mooie toe­komst toe onder Gods zegen!

Meer foto's en bericht op de Facebook pagina van Jong bisdom Haar­lem-Am­ster­dam

Terug