Arsacal
button
button
button
button


Zaterdag is de Stille Omgang

Jongerenprogramma in de Mozes en Aäron, Waterlooplein

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 9 maart 2016 - 270 woorden

Zater­dag­avond 12 maart is het zover: we lopen de Stille Omgang door hartje Am­ster­dam. Wees deze avond niet bang om op een nachte­lijk uur door de Kalver­straat en de Warmoes­straat te lopen, langs gesloten winkels, café’s en niet altijd even nette bars... je bent met velen en het is ter ere van het Sacra­ment van Mirakel! Dit jaar is er een bij­zon­dere Mis in de Nicolaas­basi­liek.

Het mirakel van Am­ster­dam vond in 1345 plaats toen een uitgespuugde hostie bleef zweven boven het haardvuur. Dat werd het begin van mooie traditie van prach­tige pro­ces­sies in de mid­del­eeuwen en daarna ging het ver­der sinds het einde van de negen­tien­de eeuw in de ingetogen vorm van een stille omgang.

Er is een jon­ge­ren­pro­gramma dat dit jaar wordt gehou­den in de Mozes en Aäron­kerk aan het Waterloo­plein. Dat begin om 19.30 uur (inloop) en om 20.00 uur begint het pro­gram­ma met om 22.00 uur de H. Mis met bis­schop Punt, waarna de Stille Omgang wordt gelopen.

Dit jaar komen (bijna) alle bis­schop­pen naar Am­ster­dam van­wege het bui­ten­ge­wone heilig jaar van de Barm­har­tig­heid om de gerestaureerde schuil­kerk Onse Lieve Heer op Solder te bezoeken (Museum De Amstel­kring) en samen met alle belang­stel­lende gelo­vi­gen de H. Mis te vieren in de Sint Nicolaas­basi­liek. Deze Mis begint om 18.00 uur.

Om 22.00 uur zal ik in die­zelfde Sint Nicolaas­basi­liek de H. Mis vieren voor de Westfriese bede­vaart. Deze pelgrims komen voor een deel met de bus, maar ook voor een flink deel maken zij de tocht naar Am­ster­dam te voet.

Het thema van de Stille Omgang is dit jaar: Jezus, gelaat van de God­de­lijke Barm­har­tig­heid - genade­brood voor U.

Terug