Arsacal
button
button
button
button


Guinness Book recordpoging: langste flessenstraat

Slotevenement Scholentour Vastenactie

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 15 maart 2016 - 257 woorden
De Oegandese delegatie met de cheque
De Oegandese delegatie met de cheque (foto: Margot de Zeeuw)
Een klein deel van de flessenstraat
Een klein deel van de flessenstraat (foto: Margot de Zeeuw)
De finale van het slotevenement
De finale van het slotevenement

Dins­dag 15 maart hield Vas­ten­ac­tie in Nieuwegein het slot-eve­ne­ment van de scholen­tour van Vas­ten­ac­tie. Een team van Oegandese kin­de­ren, jon­ge­ren en bege­lei­ders is de afgelopen weken 43 scholen langs gegaan om daar te ver­tellen over Oeganda en de school in Noord-Oost Oeganda die met steun van Vas­ten­ac­tie wordt opge­bouwd. Aan het einde van de deze dag mocht ik samen met Vas­ten­ac­tie directeur Peter van Hoof en één leer­ling van elke aanwe­zige deel­ne­mende school een mooie cheque overhan­digen.

Er was enorm veel en­thou­sias­me bij de basis­school-leer­lin­gen om deze langste flessen­straat ooit te bouwen: meer dan 43.000 petflessen waren verzameld en die wor­den - nadat de recordpo­ging volgens alle Guinness-regels is vast­ge­legd - inge­le­verd voor het statie­geld. Met wat andere bijdragen kwam het voorlopige totaal­be­drag op meer dan € 15.000 uit dat door deze scholen is bijeen gebracht.De Gerardus Majella­school had het hoogste aantal flessen op­ge­haald.

Het jeugdjour­naal zond 15 maart beel­den uit van deze slot-bij­een­komst.

Het slot­eve­ne­ment bestond niet alleen uit het bouwen van de flessen­straat. De KISI-kids waren aanwe­zig en lieten van zich horen en ook de Oegandezen zongen de sterren van de hemel. Op de Facebook pagina van Vas­ten­ac­tie is alles te volgen.

Voor de scholen was het meer dan alleen een leuke actie. Het was ook kennis maken met een andere cultuur en met het geloof van deze Oegandese jon­ge­ren en voor de kin­de­ren een prach­tige manier om recht­streeks in dialoog te gaan. Voor de mede­wer­kers van de kleine staf van Vas­ten­ac­tie was het een project dat veel energie kostte maar ook veel energie gaf en geeft.

Terug