Arsacal
button
button
button
button


Alpha cursus in Beverwijk loopt steeds beter

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 9 april 2016 - 159 woorden

Op dins­dag 5 april was ik in de Apostel­kerk bij een avond van de Alpha­cur­sus die daar werd gehou­den, zoals dat daar de laatste jaren gebruike­lijk is. Pastoor Henk Niesten heeft er veel succes mee: ruim vijf­tig deel­ne­mers waren aanwe­zig om een avond mee te maken over de vraag: Hoe zit het met de kerk?

Zoveel deel­ne­mers als in deze cursus (een aantal avon­den en een be­zin­nings­week­end) waren er nog niet eer­der geweest, dus dat was een reden tot vreugde. Een alpha­cur­sus begint met een (heer­lijke) maal­tijd waardoor er gelegen­heid is met elkaar kennis te maken en in gesprek te komen. Daarna ging pastoor Niesten met mij in gesprek over het thema van de avond. Aan de hand van een powerpoint­pre­sen­ta­tie wer­den mij allerlei vragen voor­ge­legd. De avond werd regel­ma­tig onder­bro­ken door mooie muziek van fluitiste dr. Clara ten Hacken en pianist/organist Dick Hogenhout en samenzang. Voor dit najaar denkt men alweer aan een nieuwe editie van de Alphacurus.

Terug