Arsacal
button
button
button
button


Ga naar Galilea...

Bijeenkomst in Domus Galilea

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 18 april 2012 - 193 woorden
Ga naar Galilea...

In de paasweek heb ik deel­ge­no­men aan een bij­een­komst (conviventie) in het heilig land aan het meer van Galilea in het Domus Galilea op de berg van de zalig­spre­kingen. De dagen waren geor­ga­ni­seerd door de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg voor de bis­dom­men waar een Re­demp­to­ris Mater-semi­na­rie is, zoals in ons bisdom in Nieuwe Niedorp.

Kiko Arguello, de ini­tia­tiefnemer van De Weg liet de 85 semi­na­ries zich presen­te­ren, ver­telde over de intense contacten met de Joden en het huis dat hij hoopt te verwezen­lijken in Jeru­za­lem. Ook over de voor­be­rei­ding van se­mi­na­risten en pries­ters voor China werd ge­spro­ken en de ver­schil­lende aspecten van de Weg. Verder had de bij­een­komst ook iets van een retraite en bede­vaart; ruim 200 personen waren aanwe­zig die bij deze semi­na­ries betrokken zijn, waar­on­der een 40tal bis­schop­pen onder wie kar­di­naal Chr. Schönborn, kard. P. Cordes en mgr. A. Léonard.

Ik kon dit bezoek combineren met een deelname aan een deel van de bede­vaart van het St. Boni­fa­tius-instituut. Met een flinke groep bezochten zij de ver­schil­lende plaatsen die her­in­ne­ren aan het leven van Jezus. Dit is er een mooi seizoen voor: alles is nog mooi groen en het weer was aange­naam.

Terug