Arsacal
button
button
button
button


Gedelegeerde onderwijs bisdom Breda neemt afscheid

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 29 april 2016 - 217 woorden
collega's bij het afscheid van Martina Meul
collega's bij het afscheid van Martina Meul

Op don­der­dag 28 april nam mw. drs. Martina Meul afscheid als bis­schop­pe­lijk gedele­geerde voor het katho­liek onder­wijs in het bisdom Breda, eerst in de bisdom­kantoren, daarna tij­dens een etentje van de collega’s uit de andere bis­dom­men. Daar kreeg zij veel lof en woor­den van dank.

Oor­spron­ke­lijk afkoms­tig uit het Belgische Sint Niklaas werkte Martina Meul al meer dan twin­tig jaar binnen het bisdom Breda in ver­schil­lende functies, na een loop­baan als docent en school­lei­der. Vele jaren was zij iden­ti­teits­be­ge­lei­der en de laatste zeven jaren bis­schop­pe­lijk gedele­geerde, maar nu was voor haar het moment van het afscheid geko­men. De collega’s spraken korte dank­woordjes aan haar adres en haal­den haar geloof, haar in­te­gri­teit, haar blij­heid en inzet naar voren. Martina heeft zich vanuit een diepe over­tui­ging ingezet voor het onder­wijs om scholen in een niet ge­mak­ke­lijke tijd te helpen vorm te geven aan de iden­ti­teit en aan de band met de bis­schop en de kerk. In die zin was zij een verbin­dende persoon.

In de afgelopen tijd zijn er veel wisselingen geweest in het college van bis­schop­pe­lijk gedele­geer­den voor het onder­wijs, dat lan­de­lijk samen­komt in het ‘officium educationis’. Dat betekent dat veel nieuwe mensen opnieuw contacten moeten leggen met de onder­wijsin­stel­lingen en de besturen. Daar­mee wensen wij hen allen veel succes en Gods zegen!

Terug