Arsacal
button
button
button


Matthijs en Hanneke zijn getrouwd!

Jongerenwerker bisdom Haarlem-Amsterdam

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 20 mei 2016
pas getrouwd!
pas getrouwd!
In de kerk
In de kerk

Op vrijdag 20 mei was ik aanwezig bij het kerkelijk huwelijk van Matthijs Jansen en Hanneke Ruijs dat zij in de Maria Geboortekerk in Nijmegen hebben gesloten; een feestelijke viering met zang en muziek van de band Jacob's ladder en een mooie preek van pastoor Cyrus van Vught.

Matthijs is jongeren­wer­ker voor het bisdom. Hij heeft bij­voor­beeld het jongeren­pro­gramma van de Stille Omgang geor­ga­ni­seerd en het tiener­pro­gramma van de bisdom­bede­vaart naar Rome en zet zich nu in voorbij­voor­beeld de Wereld Jongeren Dagen.

Veel mensen uit heel Neder­land, waaronder een flinke ver­te­gen­woor­diging uit het Haarlemse bisdom waren gekomen om deze voor Hanneke en Matthijs zo belangrijke dag mee te maken. De Eucha­ris­tie­viering in de kerk was een heel mooi begin van een hopelijk lang en gelukkig huwelijksleven.

Van harte wens ik Matthijs en Hanneke proficiat! Ik hoop en bid dat hun geluk en de mooie huwelijksmis van deze dag een beeld mag zijn van hun verdere leven! 

 

Terug