Arsacal
button
button
button
button


Priesterwijdingen in Haarlemse kathedraal

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 20 mei 2016 - 152 woorden
in de kathedraal
in de kathedraal

Zater­dag 21 mei wor­den in de ka­the­drale basiliek van sint Bavo aan de Leidse­vaart 146 in Haar­lem twee pries­ters gewijd: Jan-Jaap van Peperstraten en Mariusz Momot. De plech­tig­heid begint om 10.30 uur. Volgende week zater­dag zal in Rotter­dam Boris Plavcic pries­ter wor­den gewijd, die even­eens aan de Tilten­berg zijn oplei­ding heeft gevolgd. Daar begint de Eucha­ris­tie­vie­ring om 11.00 uur. Graag uw gebed voor de wij­de­lin­gen. Even­eens op deze 21e mei wordt in Den Bosch Gideon van Meeteren pries­ter gewijd. Ook hij heeft het grootste deel van zijn oplei­ding aan De Tilten­berg gevolgd.

Jan-Jaap van Peperstraten is werk­zaam in de pa­ro­chies van het Klaver­blad (Heem­ste­de, Benne­broek en Vo­ge­len­zang), Mariusz Momot in de pa­ro­chie Maria, moe­der van God (De Rijp, Landsmeer, Oost­hui­zen, Scher­mer­horn, Westbeemster en Purmerend). Boris Plavcic werkt in Wasse­naar, Oegst­geest, Katwijk en Voorschoten en Gideon gaat aan het werk in ’s-Hertogen­bosch.

We wensen de wij­de­lin­gen allen een heel mooie wij­dings­dag en een gezegend pries­ter­le­ven toe!

Terug