Arsacal
button
button
button


Apostolaat voor Eerherstel bijeen in Den Bosch

Een Heilig Hartfeest in het Jaar van Barmhartigheid

overweging_preek - gepubliceerd: woensdag, 1 juni 2016
Hem komt de eer toe
Hem komt de eer toe
Mgr. Rob Merkx opent de dag
Mgr. Rob Merkx opent de dag
Deel van de zaal
Deel van de zaal

Op woensdag 1 juni, vlak voor het heilig Hart­feest, vond de landelijke bijeenkomst van het Apostolaat van Eerherstel plaats in het theater aan de Parade en de Sint Jans­kathe­draal in ’s Her­to­gen­bosch, een mooie feestelijke dag waar veel mensen uit het hele land voor waren gekomen.

Heilig Hart

Het Apostolaat van Eerherstel was oor­spron­ke­lijk een apostolaat van de paters van het heilig Hart. Het is nauw met de heilig Hart devotie verbonden. Maar sinds vele jaren wordt dit apostolaat geleid door een 'wereldheer', de plebaan-deken van Roermond, mgr. ing. Rob Merkx. Dit apostolaat telt nog steeds een 1700 leden en op een dag als deze landelijke bijeenkomst is duidelijk te zien dat het leeft.

Pro­gram­ma

Ik was dit jaar uitgenodigd om de lezing te geven, die ik het gehouden over het thema: Eerherstel: ons antwoord op Zijn barm­har­tig­heid. Deze lezing zal ik de komende tijd op deze website publiceren. Na de aanbidding, biecht­gele­gen­heid en een film volgde de pontificale heilige Mis die ik in de kathedraal van Den Bosch heb opgedragen, met toestemming van de nieuwe bisschop. Daarbij heb ik de onderstaande homilie gehouden. Vanwege het karakter van de dag werd

Homilie

Onverant­woor­de­lijk

Als je het logisch nagaat, is het volstrekt onverant­woor­de­lijk wat de herder in het evangelie van vandaag doet: hij laat de schapen in de wildernis achter. Sommige exegeten - bijbelverklaarders - hebben wel geargumenteerd dat er natuurlijk een helper was om voor de schapen te zorgen, maar dat stáát er niet. Wat in het evangelie tot uiting komt door deze manier van handelen van de herder, is dat zijn hart zo vol bezorgdheid is voor het ene schaap dat is weggelopen, dat verloren is, dat hij eigenlijk verder alles vergeet en dat hij dit ene schaap niet meer uit zijn gedachten kan bannen.

Dat ene gaat voor!

Dat heeft U misschien zelf ook wel eens wanneer U echt met iets zit wanneer U zich werkelijk zorgen over iets of iemand maakt en niet goed weet hoe dat verder moet: dan kan het heel moeilijk zijn om dat punt uit onze gedachten te zetten, we blijven er maar mee bezig. Dat kan al zijn als we ons zorgen maken over iets dat misschien niet eens zo heel belangrijk is; dat geldt des te meer als we ons zorgen maken over een heel dierbaar iemand, iemand van wie we echt heel veel houden. Dan kunnen we er weleens toe komen om dingen te doen of juist niet te doen, terwijl dat normaal gesproken niet in ons op zou komen. Als we ons heel veel zorgen maken om iemand, worden allerlei zaken ineens heel onbelangrijk: dat ene gaat voor!

Hij zit ermee

Dat is wat we hier in het evangelie tegen komen. Dus dat beeld van het evangelie van die herder die op zoek gaat naar het verloren schaap, wil zeggen dat hij zo vol is van dat ene schaap dat verloren is gelopen, dat hij dingen doet die je normaal niet voor redelijk en verstandig zou houden: al die andere schapen in de steek laten: wat kan daar niet allemaal gebeuren! Er is alle reden om aan te nemen dat er dan nog misschien wel tien zullen zijn die verloren gaan lopen. Deze parabel geeft dus aan hoezeer de herder ermee zit en hoeveel zorgen hij zich maakt om dat ene schaap. En dan volgt de overgrote vreugde om het terugvinden van dit schaap.

Voor ons...

Zoals het evangelie dat zelf al aangeeft is de herder een beeld van onze Heer; die parabel is een prachtig teken dat de goede God eindeloos veel van ons houdt en dat ons heil en ons welzijn Hem werkelijk zeer ter harte gaan. Wij weten en beleven dat eigenlijk al op een bijzondere manier wanneer wij het lijden van Jezus beschouwen en ons daarmee verenigen: dit heeft Hij allemaal uit liefde voor mij gedaan, zoveel heeft Hij voor mij over, want het is niet alleen voor de mensheid in zijn algemeenheid dat Hij dit heeft gedaan, het is voor ieder van ons per­soon­lijk.

Niet goedkoop

We vieren vandaag op deze bijzondere dag van het apostolaat van eerherstel in het heilig jaar van de barm­har­tig­heid, de votiefmis van het heilig Hart van Jezus. De liefde van zijn hart is geen goedkope liefde, die heeft niets te maken met de liedjes van een cd of de beelden van TV. Zijn liefde gaat over alles verlaten om zich helemaal te geven. God heeft alles verlaten, de rijkdom van de hemel en alles heeft Hij voor ons opgegeven om mens te worden en te sterven als offer uit liefde. 

Celibaat

Daarom is het volgen van Jezus door de apostelen die alles verlaten, een teken van liefde in navolging van Gods Zoon zelf en daarom is op aarde het celibaat van de priester een bijzonder teken van liefde in navolging van Jezus Christus, zoals dat bij de wijding wordt gezegd: “Wilt U het celibaat aanvaarden omwille van het rijk der hemelen ... en als teken dat u zich met hart en ziel gegeven hebt aan Christus de Heer? Het Tweede Vaticaans concilie noemt het celibaat: een teken en stimulans voor de herderlijke liefde. Voor een priester is het celibaat dus het teken dat hij alles achterlaat, zoals de herder in de parabel heel die kudde achterlaat. Maar dat beeld van de goede herder is niet alleen iets voor een priester.

Logica van de liefde

Wij hebben allemaal weleens zo’n moment dat we handelen vanuit de logica van de liefde die niet de logica van de wereld is. Mensen zeggen dan: “Hoe kun je dat nu doen, hoe kun je dat nu opgegeven, hoe kun je dat nu achterlaten?” Dan kan het toch zijn dat het gaat om iets dat ons hart ons ingeeft, dat we het als het ware moeten doen om Jezus, die goede herder, na te volgen. Dat is een teken van liefde: omdat we liefhebben, geven we.

Elkaar weer zoeken...

Zo is dat ook in een huwelijk: de totaliteit van de zelfgave is het teken van de echtheid van de liefde van man en vrouw. Man en vrouw aanvaarden elkaar zoals ze zijn en dat is nooit alleen maar rozengeur en maneschijn. Dat is soms ook elkaar weer opzoeken....

Afsluiten of erop uitgaan

Ook in onze omgang met andere mensen komt dat tot uiting. De een ligt ons meer dan een ander, de een kunnen we gemakkelijker bereiken dan een ander, soms voelen we ons beledigd door een ander en denken we: die ander moet het goed maken, laat die maar naar mij toe komen, enzovoorts. Maar de gedachte van het evangelie is dat de goede herder erop uit gaat en zoekt naar verbinding, naar contact, dat schaap er weer bij wil halen, uit liefde.
Zo is God uitgegaan om ons te zoeken. Laten wij daarom proberen ook zo te zijn, daar iets van te hebben: uitgaan als een goede herder, desnoods de eigen comfort-zone verlatend om dat verloren schaap op te zoeken, met wie we de verbinding hebben verloren.

Maak ons hart...

Laten we er vandaag voor bidden dat ons hart mag lijken op het hart van Jezus zelf, soms vol zorg, soms vol vreugde, altijd vol liefde.
AMEN

Terug