Arsacal
button
button
button
button


WJD-wijn voor Apostolisch Nuntius

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 1 juni 2016 - 136 woorden

De wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD) in Krakau komen dich­ter­bij. In de tweede helft van juli gaat het gebeuren. Het beloven mooie en bij­zon­dere dagen te wor­den. De reis van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam heeft een voor­pro­gramma in het prach­tige Praag, waar we kennis maken met onder meer het werk van Sant’ Egidio in die stad. Om de jon­ge­ren te sponsoren wordt onder meer speciale WJD-wijn verkocht. Op de foto is de Apos­to­lisch Nuntius, Aart­bis­schop Aldo Cavalli te zien met een fles speciale WJD-wijn.

De meeste WJD-wijn is al verkocht maar er is nog een kleine voorraad be­schik­baar. De nuntius sprak waar­de­rende woor­den over de kwali­teit van de wijn!

In ieder geval: jon­ge­ren die zich nog niet voor de WJD hebben opge­ge­ven, moeten nu snel zijn.
Via de web­si­te www.jonge­kerk.nl is alle info te krijgen.

 

 

Terug