Arsacal
button
button
button
button


Diocesane Pastorale Raad vergadert voor het eerst in De Tiltenberg

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 1 juni 2016 - 91 woorden
DPR op excursie over het terrein van De Tiltenberg
DPR op excursie over het terrein van De Tiltenberg

Dins­dag 31 mei vond een ver­ga­de­ring van de Dio­ce­sane Pas­to­rale Raad (DPR) plaats, voor de eerste keer in het gebouw van De Tilten­berg, waar sinds kort de dio­ce­sane diensten gehuisvest zijn.

Voor­af­gaand aan de ver­ga­de­ring vond een kleine excursie over het terrein en door de gebouwen plaats (zie foto).

De DPR adviseert de Bis­schop in pas­to­rale zaken. In het laatste nummer van het bisdom­blad Samen Kerk zijn tien tips te vin­den om de pa­ro­chie gees­te­lijk levend te hou­den, die in en door de DPR zijn voor­be­reid. Op dit gebied volgt er meer...

Terug