Arsacal
button
button
button
button


Heilig Vormsel in Heemstede: klein maar fijn

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 4 juni 2016 - 102 woorden

Er waren dit jaar niet veel vor­me­lin­gen en er vielen er helaas op het laatste moment nog enkele af, maar het was een mooie, intieme en bewuste vormsel­vie­ring die ik op zater­dag 4 juni mocht celebreren in de kerk van Onze Lieve Vrouw Hemel­vaart in Heem­ste­de.

Pas­to­raal werker Ans Dekker en kersverse kape­laan Jan Jaap van Peperstraten had­den samen met de werk­groep de vor­me­lin­gen voor­be­reid. Drie van de jon­ge­ren die aan de voor­be­rei­ding had­den deel­ge­no­men wer­den op deze avond gevormd en harte­lijk welkom geheten in de kerk met fraaie erebogen met witte en gele ballonnen. Ook pastoor Jacques Quadvlieg con­ce­le­breerde bij de Eucha­ris­tie­vie­ring.

Terug