Arsacal
button
button
button
button


Bij de seminaristen in het Redemptoris Mater-seminarie

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 11 juni 2016 - 248 woorden

Vrij­dag 10 juni was ik in Nieuwe Niedorp in het Re­demp­to­ris Mater semi­na­rie voor de H. Eucha­ris­tie­vie­ring en de maal­tijd. Er waren net twee nieuwe se­mi­na­risten binnen geko­men.

In de preek tij­dens de Mis ben ik inge­gaan op de beide lezingen. Het evan­ge­lie was dat harde woord van Jezus over het afhakken van je hand of het uitrukken van je oog als die aan­lei­ding tot zonde geven (Mt. 5, 27-32). Het gaat hier niet om een aanspo­ring tot zelfvermin­king. Het is veeleer een gees­te­lij­ke raad: wees compro­misloos in je hou­ding tegen­over de zonde. De duivel probeert je over de streep te krijgen en een compro­mis te sluiten en zo kom je van kwaad tot erger. Dan moet je radicaal "nee"zeggen. En ook als je een zonde hebt begaan, zal hij proberen je die te laten ver­sluie­ren of weg te laten in de biecht. Hij probeert je tot marchan­de­ren te brengen.
Ook de eerste lezing bevatten een gees­te­lij­ke raad: niet in de storm, niet in de aard­be­ving is de Heer, maar in het zachte suizen van de wind. We moeten de Heer niet zoeken in de storm van onze emoties of waar ons leven totaal door elkaar wordt geschud, maar wanneer we in vrede zijn en inv reugde: dat is het moment om beslis­singen te nemen.

Ik heb kennis gemaakt met de beide nieuwe se­mi­na­risten van wie de een al na enkele dagen verblijf op Hollandse bodem al ver­schil­lende Neder­landse zinnen keurig wist uit te brengen. Dat belooft wat!

 

Terug