Arsacal
button
button
button
button


46 jongeren ontvangen de kracht van de heilige Geest

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 18 juni 2016 - 230 woorden
De H. Vituskerk in Blaricum voor de viering van het vormsel
De H. Vituskerk in Blaricum voor de viering van het vormsel
na afloop werd een groepsfoto van de vormelingen gemaakt
na afloop werd een groepsfoto van de vormelingen gemaakt
met de priesters na afloop van de viering
met de priesters na afloop van de viering

Op zater­dag­mid­dag 18 juni 2016 ont­vingen 46 jon­ge­ren in de leef­tijd van 12 tot 17 jaar het vormsel­sa­cra­ment in Blaricum. De vor­me­lin­gen waren afkoms­tig uit Blaricum, Huizen en Laren.

De jon­ge­ren had­den samen met jon­ge­ren­wer­ker Maurice Lagemaat en kape­laan Maciej Sendecki (die op deze vormsel­dag vijf jaar pries­ter was) en leden van de vormsel­werk­groep een traject van voor­be­rei­ding gedaan dat een voor deze gelegen­heid aan­ge­paste versie van het Rock Solid pro­gram­ma inhield en ook een aantal bezoeken omvatte, waar­on­der een bezoek aan het semi­na­rie en helpen in een project voor dak­lo­zen.

De fees­te­lij­ke vie­ring werd fraai opge­luis­terd door het jon­ge­renmid­den­koor Vamos uit Huizen o.l.v Frank van Gaal. Naast Maurice Lagemaat en kape­laan Maciej waren ook de pries­ters kape­laan Andrea Geria van Blaricum en Huizen en pastoor Jan Vriend van Laren bij de vie­ring betrokken. Emeritus pastoor J. Willems was in de kerk aanwe­zig. Pa­ro­chi­anen lieten weten dat ze blij waren met de gang van zaken in hun pa­ro­chie en de pries­ters gaven aan dat ze dank­baar waren voor de steun en hulp die ze van zoveel pa­ro­chi­anen krijgen.

De volle kerk leefde intens mee met het prach­tige gebeuren en de stap die deze jon­ge­ren hebben gezet door hun doop­be­lof­ten te vernieuwen, hun geloof te belij­den en de kracht van de heilige Geest te ont­van­gen. Van harte wensen we deze jonge mensen toe dat de heilige Geest de Gids voor hun leven mag zijn!

Terug