Arsacal
button
button
button
button


Hartverwarmende vormselviering in Almere

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 19 juni 2016 - 200 woorden

Het was mis­schien geen grote groep: zeven jon­ge­ren ont­vingen het heilig vormsel in Almere. Maar het was wel een groep jon­ge­ren die zich gedurende drie jaar na de basis­school op deze dag had vorobereid. Nu ston­den ze daar als (rond de) vijf­tien­ja­rigen om hun geloof te belij­den en hun doop­be­lof­ten te vernieuwen.

Het was een mooie en warme vie­ring in de Sint Martinus­kerk in het ker­ke­lijk centrum De Lichtboog in Almere Stad. Ook let­ter­lijk want de temperatuur kan best oplopen in dit kerk­ge­bouw, zeker als de kerk zo vol zit als op deze dag, maar dat doet alleen meer verlangen naar de nieuwe kerk waar­van de bouw moge­lijk nog dit jaar van start gaat. De naam van het koor sluit aan bij die van het ker­ke­lijk centrum: ‘Luminoso’. Dit jon­ge­ren­koor luisterde de vie­ring op, ver­schil­lende keren ver­sterkt door de vor­me­lin­gen. De kerk was door vrij­wil­li­gers mooi versierd met bloemen zelfs op de hoeken van de rijen stoelen. Lisette de Block en Monique Wage­naar had­den de voor­be­rei­ding op het vormsel intensief begeleid. Zij kunnen terug­kij­ken op een mooie afslui­ting in deze fees­te­lij­ke heilige Eucha­ris­tie die ik samen met pastoor Sandor Koppers mocht vieren.

Van harte proficiat aan de vor­me­lin­gen!

Terug