Arsacal
button
button
button
button


Kapel nieuwe bisschopshuis wordt ingewijd

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 6 juli 2016 - 97 woorden
de kapel in het nieuwe bisschopshuis
de kapel in het nieuwe bisschopshuis

Op don­der­dag­och­tend 7 juli wordt de kapel van het nieuwe bis­schops­huis van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam ingewijd door bis­schop Jozef Punt.

Die ochtend wordt de laatste staf­ver­ga­de­ring voor de zomer-onderbre­king in het nieuwe bis­schops­huis gehou­den, de voor­ma­lige plebanie bij de ka­the­draal. Voor­af­gaand aan de ver­ga­de­ring wordt de heilige Mis gevierd en de kapel gewijd. Deze vie­ring zal in kleine kring plaats­vin­den omdat de kapel maar aan weinig mensen plaats biedt.

Voor de inrich­ting van de kapel zijn voorwerpen van de bis­schop­pe­lijke kapel van het oude bis­schops­huis aan de Nieuwe Gracht gebruikt, daardoor heeft de intieme kapel een ver­trouwde uit­stra­ling.

Terug