Arsacal
button
button
button
button


Archief en wapenschild bisdom verhuisd

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 9 juli 2016 - 154 woorden
wapenschild op het nieuwe bisschopshuis
wapenschild op het nieuwe bisschopshuis
St. Thomas van Aquino tussen boeken en de archivalia
St. Thomas van Aquino tussen boeken en de archivalia
de archivaris aan het werk
de archivaris aan het werk

De verhui­zing van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam vor­dert goed, al waren er ook tegen­slagen. De afgelopen week wer­den bij­voor­beeld de huis­ka­pel van het bis­schops­huis ingewijd en het wapenschild op de buitenmuur beves­tigd. Maar de grootste klus is wel het archief....

Af en toe was er een tegen­slag. Zo was op de tele­foonkabel ergens langs de weg gebroken en was enkele dagen geen tele­foon­ver­keer moge­lijk met het bisdom. Intussen is dat euvel her­steld.

Een enorme klus is nog de verhui­zing van het archief. Archiva­ris drs. Floor Twisk heeft duizen­den archiefdozen laten opslaan in een opslag of ergens op De Tilten­berg en staat voor de enorme opgave om alles uit te zoeken en opnieuw een plaats te geven, soms in het Noord Hollands Archief of anders op De Tilten­berg. Ook zal er een schif­ting moeten wor­den gemaakt om te zien wat wer­ke­lijk moet wor­den bewaard en wat niet. Gelukkig zijn er vrij­wil­li­gers die de archiva­ris komen helpen.

Terug