Arsacal
button
button
button
button


Naar de WJD op de fiets

met de zegen van de Heer

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 10 juli 2016 - 223 woorden

Op zon­dag 10 juli ver­trok de groep fietsers vanuit Hilversum - na een Mis in de St. Vitus­kerk - op weg naar de wereld­jon­ge­ren­da­gen in Krakau met de zegen van pastoor Jules Dresmé en van mij­zelf.

De groep wordt gesponsored door ver­schil­lende organi­sa­ties die dui­de­lijk op de oranje rennerstrui prijken. Een bezem­wa­gen volgt de groep en ver­voert de bagage. Kape­laan Johannes van Voorst is een van de fietsers. De eerste korte etappe bleef nog in Neder­land, Maan­dag­och­tend hopen de renners de Duitse grens te passeren. Al met al hebben zij zo'n 1500 km voor de boeg naar het einddoel: Krakau, stad van de H. paus Johannes Paulus II, van de God­de­lijke Barm­har­tig­heid en zr. Faustina en van de Wereld­jon­ge­ren­da­gen.

Over een dag of tien gaan ook de andere deel­ne­mers rich­ting Krakau, per bus of zelfs per vliegtuig. De reis uit het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam - Dare2share - met ruim 120 deel­ne­mers gaat eerst naar Praag voor een voor­pro­gramma, om via Ausch­witz ook in Krakau uit te komen. Daar­naast gaan jon­ge­ren uit het bisdom met andere reizen mee, een groep jon­ge­ren gaat bij­voor­beeld met de reis van de neo­ca­te­chu­me­nale weg op stap die een eigen na-pro­gram­ma heeft; ook de Vereni­ging voor Latijnse Li­tur­gie heeft een reis, evenals alle bis­dom­men en ver­schil­lende ordes en bewe­gingen. Alles bij elkaar gaan er tegen de 1000 jon­ge­ren uit Neder­land naar Krakau.

Terug