Arsacal
button
button
button
button


Tienerkamp Heiloo was goed en gezellig!

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 19 juli 2016 - 207 woorden
Een van de zusters doet mededelingen
Een van de zusters doet mededelingen
In de kapel voor de slotmis
In de kapel voor de slotmis

Dins­dag 19 juli werd het tiener­kamp in Heiloo afgesloten dat was geor­ga­ni­seerd door het jon­ge­ren­pas­to­raat van het bisdom met de ‘blauwe zusters’ die in Heiloo werk­zaam zijn. Een geslaagd kamp waarin 42 en­thou­siaste tieners een heel gevarieerd pro­gram­ma hebben beleefd.

Het tiener­kamp had allerlei onder­de­len van sport en spel, naar het strand, een jongens- en een meisjes­dag en na­tuur­lijk ook serieuze onder­de­len als de catechese en de Eucha­ris­tie­vie­ring. Op de laatste dag heb ik de catechese gegeven en de slotmis gevierd waarbij ook ver­schil­lende (groot)ouders aanwe­zig waren. Die laatste dag heb ik in de catechese en de preek bij­zon­der stil gestaan bij het jaar van barm­har­tig­heid als de manier waarop God naar ieder van ons kijkt - met een heel per­soon­lijke liefde - en als een opdracht voor ieder van ons om barm­har­tig te zijn naar het voor­beeld van Jezus.

Het kamp werd afgesloten met een openlucht-maal­tijd waar ook de aanwe­zige ouders en familie aan deel kon­den nemen.

Veel dank aan de zusters en de andere lei­ding, aan pater Mario en de keukenstaf. Sommige leiders moesten deze zelfde avond al door naar de WJD in Polen, anderen gingen de dag erna. Ze hebben er dus echt iets voor over gehad om dit tiener­kamp mee te be­ge­lei­den.

Terug