Arsacal
button
button
button
button


Zorgappartementen Casa Carmeli ingewijd

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 15 augustus 2016 - 219 woorden
zusters en celebranten aan het begin van de inwijding
zusters en celebranten aan het begin van de inwijding
een prachtig terrein met park
een prachtig terrein met park
Tijdens de inzegening
Tijdens de inzegening (foto: Iwan Osseweijer)

Op het hoog­feest van Maria Ten­hemel­op­ne­ming zijn de zorgap­par­te­menten van Casa Carmeli ingewijd. De zusters Karme­lie­tes­sen van het God­de­lijk Hart zijn in Vo­ge­len­zang met een mooi ini­tia­tief be­gon­nen en dat werd op deze dag fees­te­lijk geopend.

De paviljoens op het terrein van Casa Carmeli in Vo­ge­len­zang ken ik al heel lang. Als jong pries­ter verbleef ik er in het kader van de be­zin­nings­da­gen voor jonge pries­ters, vanaf 1997 woonde ik er als rector van het groot-semi­na­rie dat op deze zelfde plaats werd gestart. Dat semi­na­rie verhuisde in 2005 naar De Tilten­berg.

Intussen zijn de gebouwen helemaal ver­bouwd tot prach­tige ap­par­te­menten voor ouderen. De zusters zorgen in samen­wer­king met een thuis­zorgin­stel­ling voor de ouderen die daar wonen.

Op deze dag werd dit nieuwe ini­tia­tief fees­te­lijk geopend met een Eucha­ris­tie­vie­ring en daarna de ze­ge­ning van de ap­par­te­menten en de gemeen­schap­pe­lijke ruimten. De officiaal, dr. A. van den Hout, die er als inwonend gees­te­lij­ke woo­nach­tig is, con­ce­le­breerde en diaken Iwan Osseweijer verleende assis­tentie als diaken.

De ouderen die sinds eind juni hierheen zijn verhuisd, zijn lovend: “Een hemel op aarde”, zei er een.

Van harte wensen we de zusters en de bewoners heel veel zegen toe en ik hoop van harte dat dit ini­tia­tief - helemaal in lijn met de doel­stel­ling van de Con­gre­ga­tie van de zusters - veel vrucht mag dragen.

Terug