Arsacal
button
button
button
button


Aartsbisschop van Maracaibo op bezoek

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 23 augustus 2016 - 182 woorden

Op dins­dag 23 au­gus­tus, feest van de H. Rosa van Lima, was aarts­bis­schop Ubaldo R. Santana Sequera van Maracaibo in Venezuela op bezoek. Zoals bekend is de situatie in zijn land op dit moment niet ge­mak­ke­lijk. De mensen lij­den honger, er is corruptie en velen trachten in buurland Columbia aan voedsel te komen. Uit het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam gaat hier een pries­ter naar toe...

Maracaibo is een grote stad van meer dan twee miljoen inwoners die in overgrote meerder­heid katho­liek zijn. De pries­ter Francisco Niño Correa komt uit dit gebied, is sinds zijn pries­ter­wij­ding in het jaar 2000 in Neder­land werk­zaam maar heeft nu gevraagd tij­de­lijk uitgeleend te kunnen wor­den om zijn volk in deze moei­lijke omstan­dig­he­den bij te kunnen staan. Hoewel Francisco gemist zal wor­den, was er na­tuur­lijk ook begrip voor dit verzoek.

De aarts­bis­schop die in Europa moest zijn, kwam in Haar­lem langs waar ik hem volgens afspraak heb ont­van­gen. Hij bewonderde de ka­the­draal en formaliseerde de reeds gemaakte afspraak. Van harte wensen we pries­ter Francisco heel veel goeds en Gods zegen toe voor hem­zelf en zijn pries­ter­lijk werk in Venezuela.

Terug