Arsacal
button
button
button
button


Uitvaart oud-vicaris Geukers in Egmond

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 26 augustus 2016 - 282 woorden
beeld van de kerk van Egmond a.d. Hoef bij de uitvaartviering
beeld van de kerk van Egmond a.d. Hoef bij de uitvaartviering
Uitvaart oud-vicaris Geukers in Egmond

Op vrij­dag 26 au­gus­tus was ik aanwe­zig bij de vie­ring bij het afscheid van oud-vica­ris Geukers in Egmond aan den Hoef. De vie­ring werd goed bezocht (het mid­den­schip van de kerk was geheel gevuld) door met name veel emeriti-pries­ters en -pas­to­raal werkers en anderen die hem goed hebben gekend en met wie hij verbon­den was.

De vie­ring werd geleid door Ko Schuurmans en deken Ton Cassee.

De jon­gere pries­ters en diakens kennen oud-vica­ris Geukers nau­we­lijks meer, het is immers al ruim twin­tig jaar gele­den dat hij als vica­ris afscheid nam, maar voor de ouderen is hij een begrip, zoals tij­dens de vie­ring dui­de­lijk naar voren kwam. Even herleef­den de tij­den van de kerk in de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw.

Op vrij­dag 19 au­gus­tus 2016 was de hoo­geer­waarde heer Mgr. Gerardus (Gé) Petrus Maria Geukers, te Egmond aan Zee, toch nog vrij plot­se­ling overle­den.

Levensloop

Gé Geukers werd geboren te Haar­lem op 18 mei 1925 en op 19 mei 1951 tot pries­ter van het bisdom Haar­lem gewijd. Zijn eerste mis deed hij in de Spaarne­kerk (O.L.Vrouw Rozen­krans en Dominicus) in Haar­lem.

Hij was ach­ter­een­vol­gens kape­laan te Ursem, H. Bavo (1951), kape­laan te ’s-Gravenhage, H. Jeroen (1953). Ver­vol­gens was hij op het Semi­na­rie Hage­veld leraar (1955), prefect (1958) en regent (1966). In 1970 werd hij deken van het dekenaat Amstelland en daar­naast in 1971 pastoor te Nes aan de Amstel, H. Urbanus. In 1978 werd hij benoemd tot bis­schop­pe­lijk vica­ris en in 1985 tot vica­ris-generaal van het bisdom Haar­lem. Hij was van 1987 tot heden lid van het Haar­lemse Ka­the­draal Kapit­tel, vanaf 2006 als ere-kanun­nik. Op 1 januari 1996 ging hij met emeritaat en werd pastor in het Zorg­centrum Agnes te Egmond aan Zee, waar hij ook ging wonen.

Terug