Arsacal
button
button
button
button


Een vreugde die dieper gaat....

de kracht van de heilige Geest in de Spaanse parochie

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 16 oktober 2016 - 181 woorden

Op zon­dag 16 ok­to­ber was de St. Nicolaas­basi­liek in Am­ster­dam helemaal gevuld voor de vie­ring van het heilig vormsel van der­tien vor­me­lin­gen van de Spaans­ta­lige pa­ro­chie. Samen met pastoor Christian Duarte heb ik deze fees­te­lij­ke heilige Mis gevierd.

Het was voor mij de eerste keer dat ik in de Spaanse taal het heilig vormsel toe­diende. In de preek heb ik de vor­me­lin­gen toegewenst dat de gave van de heilige Geest hen allen kracht en vreugde, onder­schei­dings­ver­mo­gen en troost mag geven om te kunnen leven vanuit een vreugde die dieper gaat dan de gewone wer­ke­lijk­heid van iedere dag met zijn voor- en te­gen­spoed. Het is de vreugde omdat wij met Christus zijn verrezen en mogen leven met hoop en ver­trouwen.In ieder geval straalde de vie­ring op deze mid­dag die vreugde zeker uit!

Op de foto zien we de vor­me­lin­gen met hun peet­ou­ders en de cate­chisten die de vor­me­lin­gen had­den voor­be­reid en na­tuur­lijk de pastoor. De andere foto laat de vor­me­lin­gen zien voor de Mis terwijl zij zich opstellen voor de intocht.

Van harte wens ik alle vor­me­lin­gen proficiat en Gods zegen toe!

Terug