Arsacal
button
button
button
button


Kerkenveiling voor restauratie kathedraal

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 28 oktober 2016 - 186 woorden
Veiling in het bisschopshuis
Veiling in het bisschopshuis
Kerkenveiling voor restauratie kathedraal

Vrij­dag­avond 28 ok­to­ber werd in het bis­schops­huis (voor­heen: plebanie) een drukbe­zochte veiling gehou­den ten behoeve van de res­tau­ra­tie van de ka­the­draal.

Veiling­mees­ter Wim Zandwijk bracht 213 kavels onder de hamer waarop grif en goedgeefs werd gebo­den door de aanwe­zigen die zich allen na­tuur­lijk goed bewust waren van het ‘hogere doel’, in dit geval ook let­ter­lijk, want het laatste dat aan de ka­the­draal gerestaureerd moet wor­den zijn de torens. Eén toren staat in de stei­gers, de tweede toren wordt weldra onder han­den geno­men. Dat zal het unieke monu­ment dat onze ka­the­drale basiliek is er weer “sicut sponsa ornata” (getooid als een bruid, wapen­spreuk van de ka­the­drale basiliek) bij staan!

Vele vrij­wil­li­gers hebben zich voor de organi­sa­tie van deze avond ingezet en zij mogen opnieuw terug­kij­ken op een geslaagde actie. Zelf heb ik al bie­dend een rond­vaart in sloep door de Haar­lemse grachten in de wacht gesleept en het lijkt me heel leuk om die een keer te gaan maken. Ook was ik betrokken in een andere kavel: een fees­te­lijk diner dat wordt gekookt door het kerk­bestuur en waar ik ook van mag genieten.

Terug