Arsacal
button
button
button


Je moet nog verder zien: ten diepste ben je geborgen

Allerheiligen - Allerzielen

nieuws - gepubliceerd: maandag, 31 oktober 2016

Aller­heiligen en Allerzielen verbinden ons met het hemels vaderland: alle heiligen en alle dierbare overledenen die ons daarheen zijn voorgegaan, staan deze dagen centraal. Een overleden dierbare is een nieuwe band met God.

Een nieuwe band

Het leven wordt heel anders
wanneer er een dierbaar iemand sterft.
Je kunt dan nooit meer
op dezelfde manier over het leven denken,
het leven niet meer op dezelfde manier beleven
als voorheen.
Ik kan dat negatief zeggen:
er is dan een stuk van onszelf gestorven.
Ik kan dat ook positief zeggen:
door het heengaan van een dierbaar iemand,
krijgen we een band met het hiernamaals,
een nieuwe band met God
in wie wij met onze overledenen verbonden blijven.

De glans lijkt weg

Wie dit heeft meegemaakt
kan niet meer over het leven hier op aarde denken
zonder de dood en de eeuwigheid
er op een of andere manier bij te betrekken.
Een tijd, soms lange tijd
na het heengaan van een dierbaar iemand,
hebben de dingen van deze wereld
al hun glans verloren,
het lijkt dan leeg en nutteloos.

Waarom?

Het is ook een beetje te vergelijken
met wanneer we ons eenzaam voelen en alleen,
dan overvalt ons de diepste vraag van ons bestaan:
waarom is dit allemaal?
Waarom is mij dit overkomen?
Waarom leef ik?
Wat is het doel, de zin van alles?

Eenzaam maar niet alleen

De betekenis van de Allerzielen­vie­ring
ligt ook in de verbondenheid met de eeuwigheid,
met hen die ons zijn voorgegaan
en in een besef van geborgenheid
van ons menselijk leven
in de liefde en de zorg van God.

De menselijke ervaring zegt ons soms:
ten diepste ben ik eenzaam en alleen;
maar de bood­schap van het evangelie is dan:
nee, je moet nog verder zien,
dóór en achter dat gevoel moeten we kijken:
ten diepste ben je geborgen
in de eeuwigdurende, blijvende zorg van God.

Terug