Arsacal
button
button
button


Burgemeester Jos Wienen op bezoek bij bisdom en kathedraal

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 4 november 2016

Vrijdag­middag 4 november bracht de nieuwe burge­mees­ter van Haarlem, Jos Wienen, een kennis­ma­kingsbezoek aan het bisschopshuis en de kathedrale basiliek van Sint Bavo.

De ontvangst vond plaats in het nieuwe bisschopshuis naast de kathedraal aan de Leidsevaart. Naast de bisschop, mgr. Jozef Punt waren de algemeen econoom, Thom van der Steen MBA, secretaris generaal drs. Eric Fennis, vice-kanselier jhr. mr. Steven van Weede en ikzelf aanwezig om met de burge­mees­ter in gesprek te gaan. Daarbij kwamen onder meer de betekenis van de kathedrale basiliek, de parochiële situatie in Haarlem, het vluchtelingenvraagstuk, de rol van kerkelijke caritas/diaconie en kerkelijke monumenten aan de orde.

Koster Stefan van Rijt verzorgde aansluitend een korte rondleiding door de gerestaureerde kathedraal. Aan het einde van de ontmoeting kreeg de burge­mees­ter het nieuwe boek van Bernadette Hellenberg Hubar over de 'Nieuwe Bavo in Haarlem' overhandigd.

De ontmoeting verliep in een bijzonder prettige en open sfeer.

Terug