Arsacal
button
button
button


Heilig Vormsel in buitengewone vorm in Sint Agneskerk

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 11 november 2016

Op vrijdag 11 november heb ik in de Sint Agnes­kerk in Amsterdam het heilig vormsel toegediend in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus aan vijf kan­di­da­ten van ver­schil­lende leeftijden.

Tijdens de vormselplechtigheid die - zoals gebruikelijk in de Tridentijnse vorm - buiten de heilige Mis plaatsvond, werden de gezangen uitgevoerd door de Cantores Sancti Gregorii. De viering begon met de oratie van de heilige Agnes en het Veni Creator waarna ik een preek heb gehouden over de betekenis van het vormsel­sa­cra­ment, waardoor de vormelingen meer gelijkvormig worden aan Christus en op bijzondere wijze tot priester, koning en profeet worden aangesteld om van hun leven een eredienst en getuigenis te maken. In de buitengewone vorm wordt bij de vredewens ook de zogenoemde 'ridderslag'gegeven di eraan herinnert dat de vormelingen de goede strijd van Chrsitus moeten strijden en moeten vechten tegen het kwaad. Aan het einde van de viering werden de ge­loofs­be­lij­de­nis, het Onze Vader en het Wees Gegroet gezamenlijk met de vormelingen gebeden als de gebeden die hun bijzonder worden toevertrouwd voor het dagelijks leven.

Terug