Arsacal
button
button
button
button


Nederlandse dag in Rome sluit met Vespers

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 15 november 2016 - 177 woorden

Op de Neder­landse dag vier­den de 2000 pelgrims de vespers in de Santa Maria Maggiore. Deze prach­tige Maria­kerk is groot genoeg om zo’n grote groep pelgrims te her­bergen. Het is de kerk waarin de resten van de kribbe van Beth­le­hem wor­den bewaard en prach­tige mozaïeken ver­tellen over het leven van Maria.

Hier kwamen de pelgrims bijeen om samen met de bis­schop­pen en de pries­ters en diakens het ker­ke­lijk avond­ge­bed te bid­den. De voor­zit­ter van de Neder­landse bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, mgr. Hans van den Hende was de cele­brant, geflan­keerd door de beide Neder­landse kar­di­na­len, Willem Eijk en Adrianus Simonis. 

De pelgrims had­den eerst weer door de controles gemoeten: de Romeinse basilieken zijn beveiligd en wie er wil binnen­gaan wordt gecheckt van­wege ter­ro­ris­tische drei­ging. Binnen heerste een sfeer van een­heid en vreugde. De zang, die goed ver­zorgd was, en het samen bid­den ver­sterkten deze sfeer.

Op de foto een blik op de kerk­ruim­te ruim­schoots voor het begin van de vespers en op de andere foto de twee Haar­lemse dekens die de groep uit het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam vergezel­den.

Terug