Arsacal
button
button
button
button


De Maagd verwacht haar kind...

Overweging Bezinning - gepubliceerd: maandag, 19 december 2016 - 352 woorden
Maria in de huiskapel van het bisschopshuis
Maria in de huiskapel van het bisschopshuis

In deze dagen voor Kerst­mis zijn we bij­zon­der met Maria verbon­den, de maagd die haar kind verwacht.

Dit zeg ik je als moe­der

Fran­cis­cus is de heilige die voor het eerst een kerst­stal maakte om het feest van Christus´ geboorte te vieren, niet alleen omdat hij gegrepen was door het feit dat God zelf in zulke arme omstan­dig­he­den, in zo´n grote eenvoud ter wereld was geko­men, maar ook omdat hij Maria zag, de moe­der die haar kind ter wereld bracht en zijn broe­ders wilde opwekken om als Maria te zijn en Jezus ter wereld te brengen, door hun woor­den en werken, in alles. Zo zei Fran­cis­cus weleens tot een van zijn volgelingen: “Ik zeg je dit als moe­der”, dat wil zeggen: “Ik wil door mijn woor­den ertoe bijdragen dat Jezus in je geboren wordt”. Ik wil zijn als Maria.

Ieder zijn eigen weg met God

Zo heeft iedere mens zijn eigen weg met God: de een wordt op die manier getrokken, een ander op een andere manier. Je moet je dus niet ongerust maken of denken dat er iets fout is als jouw weg weer anders is dan die van een ander. Wees dank­baar voor je geloof en voor je open­heid voor God en je verlangen om de wil van God te doen. Daarin is Maria je eerste voor­beeld want zo was Maria! Daarin sta je naast Maria! Onze Lieve Heer zal je er ver­der in lei­den en als je je hart opent, zal Hij je ook wel wijzen welke plaats Maria in je leven kan krijgen. Je hebt in ieder geval de hou­ding die Maria kenmerkte en waardoor God grote dingen aan haar kon doen.

Doe als Maria

Het voor­naam­ste en aller­be­langrijkste is dus dat je de weg die God met jou gaat en de rich­ting die Hij je wijst, res­pec­teert en aanneemt, zoals Maria. De rest komt van­zelf en is voor iedere mens weer anders.

Na­tuur­lijk zal Maria een plaats in nemen in je ge­loofs­le­ven: het is Maria die in naam van heel de mens­heid haar “ja” tot God ge­spro­ken heeft.

Terug