Arsacal
button
button
button
button


Parkeerbordje mgr. Van Burgsteden gered

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 6 januari 2017 - 140 woorden

Tijdens de nieuw­jaars­re­cep­tie van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam boden jon­ge­ren aan de emeritus-hulp­bis­schop, mgr. Jan van Burg­ste­den, het par­keerbordje aan met zijn naam dat zij van zijn par­keer­plaats achter het oude bisdom­ge­bouw aan de Nieuwe Gracht had­den ‘gered’.

Bij een verhui­zing raken er altijd zaken kwijt. Meestal zijn die in de ver­keerde doos terecht geko­men en wor­den dan veel later bij het uitpakken weer ontdekt. Maar het par­keerbordje van mgr. Van Burg­ste­den - het bordje waar­mee zijn eigen par­keer­plaats werd gemar­keerd - was al voor de eigen­lijke verhui­zing verdwenen. Waar was dat toch ge­ble­ven?

Tijdens de receptie kwam de aap uit de mouw: de jon­ge­ren had dit na een ver­ga­de­ring van het jon­ge­ren­plat­form maar even ‘in vei­lig­heid’ gebracht. Het spoorloos verdwenen bordje werd verpakt in geschenkpapier door enkele jon­ge­ren aan de emeritus hulp­bis­schop tij­dens de receptie aan­ge­bo­den.

Terug