Arsacal
button
button
button
button


Paus Franciscus tot ouders die hun kindje laten dopen

Doop van de Heer

Overweging Bezinning - gepubliceerd: zondag, 8 januari 2017 - 312 woorden
Paus Franciscus tot ouders die hun kindje laten dopen
Paus Franciscus tot ouders die hun kindje laten dopen
De paus met leden van het kathedrale koor
De paus met leden van het kathedrale koor

In het Vati­caan is het feest van de Doop van de Heer al op zon­dag gevierd omdat het Hoog­feest van de Open­ba­ring des Heren (Drie­ko­nin­gen) daar op de ‘eigen­lijke’ dag is: 6 januari. Paus Fran­cis­cus heeft op het feest van de Doop van de Heer kin­de­ren gedoopt tij­den de Mis in de Sixtijnse kapel. Behalve dat hij de moe­ders heeft aange­moe­digd om hun kin­de­ren tij­dens de Mis de borst te geven (Maria deed dat ook bij Jezus), zei de paus onder meer (eigen vertaling):

“Jullie hebben voor jullie kin­de­ren het geloof gevraagd,
het geloof dat zal wor­den gegeven in het Doopsel.
Het geloof: dat betekent een ge­loofs­le­ven,
want het geloof moet wor­den geleefd:
lopen op de weg van het geloof
en ge­tui­ge­nis geven van het geloof.
Dat geloof is niet:
op zon­dag het ‘Credo’ opzeggen
als we naar de Mis gaan:
dat is het niet alleen.
Het geloof is geloven wat de Waar­heid is:
God de Vader heeft Zijn Zoon gezon­den
en de Geest die ons levend maakt.
Maar het geloof is ook:
je toe­ver­trou­wen aan God
en dat moeten jullie (ouders) aan hen (kin­de­ren) leren,
door jullie voor­beeld, met jullie leven.
En het geloof is licht:
in de Doop­vie­ring
wordt jullie een bran­dende kaars gegeven,
zoals in de eerste eeuwen van de Kerk.
En daarom werd het Doopsel in die tijd
‘Ver­lich­ting’ genoemd,
omdat het geloof het hart verlicht,
het laat ons de dingen in een ander licht zien.
Jullie hebben om het geloof gevraagd:
de Kerk geeft het geloof aan jullie kin­de­ren door het doopsel
en aan jullie is de taak om dit te laten groeien,
om het te bewaren,
om het tot een ge­tui­ge­nis te laten wor­den
voor alle anderen.
Dat is de bete­ke­nis van deze vie­ring.
En dit wilde ik jullie alleen maar zeggen:
bewaar het geloof, laat het groeien,
laat het een ge­tui­ge­nis wor­den voor de anderen.”

Terug