Arsacal
button
button
button


Op bezoek in het seminarie Redemptoris Mater

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 21 januari 2017

De seminaristen zijn zich aan het voor­be­rei­den op de examens die zij in deze weken afleggen. Vrijdag­avond 20 januari ben ik even langs geweest in het diocesaan seminarie Redemptoris Mater in Nieuwe Niedorp, niet om hen bij de studie te storen, wel om samen met hen de Eucha­ris­tie te vieren en de maaltijd te gebruiken.

Seminaries

Het seminarie Redemptoris Mater is een diocesaan missio­nair seminarie van het bisdom Haarlem-Amsterdam voor priester­stu­denten die de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg volgen. Enkele maanden geleden hebben we het 25 jarig bestaan gevierd. Zij volgen de colleges samen met de andere seminaristen van het bisdom in Heiloo, waar het St. Wil­li­brord­semi­narie is gevestigd.

Oriëntatie­weekend

4-5 maart houdt dat seminarie in Heiloo een oriëntatie­weekend voor wie wil onderzoeken of de weg naar het priester­schap zijn roeping is.

Nieuwe seminarist

Juist op de dag van de installatie van de nieuwe Amerikaanse president was er in Nieuwe Niedorp een nieuwe seminarist, Brian, uit de Verenigde Staten aangekomen. Ook hem wensen we alle zegen toe.

Homilie

Tijdens de Mis ben ik ingegaan op de eerste lezing uit de brief aan de Hebreeën (8, 6-13) die spreekt over het eerste ver­bond dat verouderd en onvolkomen was. Dat is zo omdat het volk als ver­bonds­part­ner ontrouw was aan de Heer én omdat God met Zijn volk op weg ging en het langs de weg van de goddelijke pedagogie leidde naar de volheid van de open­ba­ring in Christus. Ook met ieder van ons gaat de Heer die weg van de goddelijke pedagogie. Als we Hem leren kennen en ons blijven openen om een weg met Hem te gaan, zullen we geleidelijk beter leren kennen wie Hij is en welke weg Hij ons wil wijzen. De paus vertelde onlangs aan seminaristen als voorbeeld van hoe het niet moet het verhaal van een seminarist of jonge priester die zich in een kledingwinkel voor geestelijken een super-chique outfit liet aanmeten: een speciale priesterhoed en prachtige mantel en zichzelf zo in de spiegel stond te bekijken. Dat is uiterlijkheid.
Kenmerk van dat nieuwe ver­bond is dat het niet gaat om een uiterlijkheid en een onderhouden van regels, maar om de Geest die in ons hart is gelegd en een Wet die in ons hart is gegrift. Wat wij doen en hoe wij leven zal uit onze omgang met de Heer voortkomen. Dat vinden we terug in het evangelie van deze dag (Mc. 3, 13-19): de roeping van de apostelen. De eerste opdracht die de apostelen krijgen, is de Heer te vergezellen, bij Hem te zijn en vervolgens pas om te verkondigen. Onze verkondiging zal moeten voortkomen uit een innige omgang met Hem.

Terug