Arsacal
button
button
button
button


Huwelijkszondag met hernieuwing trouwbeloften

Bisdom Roermond

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 29 januari 2017 - 224 woorden
aan tafel
aan tafel

Zondag 29 januari was ik in Steyl voor de vie­ring van Huwe­lijks­zon­dag: een be­zin­nings­dag voor ker­ke­lijk gehuw­den, geor­ga­ni­seerd door het "Ini­tia­tief Huwe­lijks­zon­dag" in samen­wer­king met het Centrum voor Huwe­lijk en Gezin van het bisdom Roermond.

De lezing die ik daar 's mid­dags heb gehou­den over de genade van het huwe­lijk, zal ik op dit moment nog niet publiceren omdat die wellicht nog een keer van pas komt. Wel wil ik graag iets ver­tellen over dit ini­tia­tief dat zeer posi­tief is. Na­tuur­lijk was er op deze Huwe­lijks­zon­dag een heilige Mis, daar­mee werd het pro­gram­ma geopend. Zoals dat ook het geval is bij de gezins­da­gen die maan­de­lijks in Heiloo wor­den gehou­den, was er daarna een eigen pro­gram­ma voor de kin­de­ren, waar de 'blauwe zusters' van het Mens­ge­wor­den woord voor zorg­den. De ouders kregen 's morgens een korte inlei­ding over het thema van de dag; na een fees­te­lij­ke maal­tijd was mijn lezing aan de beurt. Het offi­cië­le pro­gram­ma werd af­ge­slo­ten met een gebeds­vie­ring waarin ieder echtpaar in de gelegen­heid was de trouw­be­lof­ten te vernieuwen en een bij­zon­dere zegen te ont­van­gen.

Een goed ini­tia­tief dat gehuw­den in de gelegen­heid stelt elkaar te ont­moe­ten en hopen­lijk nieuwe in­spi­ra­tie op te doen voor hun eigen relatie. Mgr. Everard de Jong, hulp­bis­schop van Roermond, bracht ook een bezoek aan deze huwe­lijks­zon­dag, waar­van pastoor Martin Otto de gees­te­lijk lei­der was.

 

Terug