Arsacal
button
button
button
button


Tienerdag bisdom springt eruit

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 5 februari 2017 - 289 woorden

Zondag 5 februari was de tiener­dag van jong bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Ruim veer­tig tieners waren naar Aalsmeer geko­men met bege­lei­ders / chauf­feurs voor een super-leuke dag bij de indoor-trampolines van Jumpskillz In Hoofd­dorp. Maar we be­gon­nen na­tuur­lijk met de H. Mis.

De Mis vond plaats in de Carmel­kerk van Aalsmeer. Met mij con­ce­le­breerde kape­laan Mario Agius en diaken Henk Schra­der assis­teerde. Ook diaken Frank Kamp was aanwe­zig. Zij en anderen die met jon­ge­ren van na de basis­schoolleef­tijd werken, waren met deze tieners naar Aalsmeer geko­men om de dag mee te maken. De pa­ro­chies waar ze vandaan kwamen liggen over het bisdom verspreid (ik sprak met tieners uit Heer­hu­go­waard, ’t Zand, Alkmaar, Uithoorn, Heems­kerk / Uitgeest) en ik ben de pries­ters en diakens die zich hier­voor hebben ingezet dank­baar. Het nog jonge ini­tia­tief is groeiende. Vorig jaar waren er der­tig deel­ne­mers, nu waren er dus over de veer­tig. En het kunnen er nog veel meer zijn want er zijn nog veel pa­ro­chies die niet hebben mee gedaan. Wat dat betreft: er wordt meer voor tieners gedaan; het kerst­di­ner voor hen en Lifeteen in Haar­lem zijn daar­van goede voor­beel­den.

In de preek ben ik erop inge­gaan dat je een schat in je hart hebt als je gelooft. Dat geloof kan sterker gewor­den zijn door een erva­ring, waarbij ik enkele erva­ringen uit mijn eigen leven heb ver­teld die mij iets van God hebben laten merken en dat Hij van mij houdt. Dat geeft ons kracht om licht der wereld en zout der aarde te zijn. Niet over­dre­ven (te veel zout en te veel licht is niet zo pret­tig), maar wel met wijs­heid, liefde en geloof.

Na de vie­ring en een lunch gingen de tieners naar Hoofd­dorp voor het spring-event. Toen heb ik toch maar afgehaakt...

Terug