Arsacal
button
button
button
button


Diocesane vormselviering in Heiloo

zaterdag voor Pinksteren

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 27 mei 2012 - 81 woorden
Diocesane vormselviering in Heiloo

Zater­dag­mid­dag voor Pink­ste­ren werd de dio­ce­sane vormsel­vie­ring gehou­den in Heiloo. Vor­me­lin­gen uit Heer­hu­go­waard, Am­ster­dam Oud West en uit de Vredes­kerk, Alkmaar noord en centrum, Lange­dijk en andere plaatsen ont­vingen dit sacra­ment uit han­den van mgr. J. Punt en van mij. Na afloop was er een genoeglijk samen­zijn - beguns­tigd door een stralende zon - in de tuin van het Juliana­kloos­ter, het dio­ce­saan centrum. Het was een mooie en geanimeerde dag, een gelegen­heid ook om vele mensen uit allerlei pa­ro­chies te ont­moe­ten

Terug